Presentations, which were presented at the Workshop “Transfer of ideas – together is always better than on your own”

Presentations, which were presented at the Workshop “Transfer of ideas – together is always better than on your own” organized by the ENGINE Project in cooperation with Center for Scientific and Technical Information of Wroclaw University of Technology (CWINT) you will find below:


Agenda Warsztatów
„Transfer of ideas – together is always better than on your own”

15.10.2014 (środa)

9.30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 10:20

Otwarcie warsztatów: prof. Zdzisław Szalbierz – Dziekan Wydziału Informatyki
i Zarządzania, dr Anna Wałek – Dyrektor CWINT, prof. Przemysław Kazienko – koordynator projektu ENGINE

10:20 – 10:50

Wykorzystanie środków publicznych do wsparcia współpracy Nauka – Biznes
dr Mieczysław Ciurla – Dyrektora Wydziału Gospodarki w Departamencie Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

10:50 – 11:15

Oferta badawcza Politechniki Wrocławskiej dla gospodarki
dr Katarzyna Kozłowska – p.o. zastępcy Dyrektora CWINT ds. Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką

11:15 – 11:30

przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Oferta ENGINE – kompetencje i zasoby zgromadzone w projekcie –dr Piotr Bródka – Project Manager w Projekcie ENGINE, Marek ŻukSMB Knowledge Transfer Manager

12:00 – 12:30

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT) jako jednostka Politechniki Wrocławskiej prowadząca działalność naukową, badawczą, szkoleniową i usługowądr Anna Wałek – Dyrektor CWINT

12:30 – 13:00

Współpraca biznes-nauka a skuteczne sposoby pozyskiwania funduszy z zewnętrz-nych źródełDaniel Kiestra – Niezależny Broker Innowacji

13:00 – 13:15

przerwa kawowa

13:15 – 14:30

13:15 – 14:30 Rola środków publicznych we współpracy nauki z przemysłem.
Panel dyskusyjny z udziałem:

    ̶    dr Mieczysław Ciurla – Dyrektor Wydziału Gospodarki w Departamencie Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

    ̶    Dariusz Ostrowski – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

    ̶    prof. Zdzisław Szalbierz – Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

    ̶    dr Bożena Skibicka – Członek Konwentu BCC

    ̶    Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM S.A.

    ̶    Artur Sawicki – Dyrektor Zarządzający UNIT4 TETA

    ̶    dr Anna Wałek – Dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Prowadzący Grzegorz Steinmetz – Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki

14:30 –

poczęstunek, indywidualne rozmowy

16.10.2014 (czwartek)

10:00 – 10:15

Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiejdr Waldemar Grzebyk – p.o. Zastępcy Dyrektora CWINT ds. Transferu Technologii

10:15 – 10:30

Doświadczenia WCTT w transferze technologii dr Jacek Firlej – Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii

10:30 – 10:50

Pozyskiwanie środków na rozwój biznesu z perspektywy Silicon Valley
Peter Szymanski Silicon Valley Counsel

10:50 – 11:15

Znaczenie i sposób wykorzystania własności intelektualnej w projektach innowacyjnych rozwiązań. Patentowanie, licencjonowanie w informatyce
dr Piotr Otręba – p.o. Kierownika Działu Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej CWINT

11:15 – 11:30

przerwa kawowa

11:30 – 12:20

Prezentacje doświadczeń przedsiębiorców ze wspólnych projektów:

    ̶    Synaptise S.A.         Rafał Gnojnicki Prezes Zarządu

    ̶    ADUMA S.A.            Zbigniew Wantuła Wiceprezes Zarządu

    ̶    VBA Sp. z o.o.         Mateusz Lenar Wiceprezes Zarządu

12:20 – 12:40

Technology Transfer Practices in Czech Republic and abroad
prof. Ondrej Krejcar Head of Center for Basic and Applied Research;
Co-ordinator for scientific activities at Faculty of Informatics and Management University of Hradec Kralove

12:40 – 13:00

Collaboration between universities and industry in Czech Republic
Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – Head of the department, Center for Transfer of Biomedical Technologies, University Hospital, Hradec Kralove (Czech Republic)

13:00 – 13:15

przerwa kawowa

13:15 – 14:30

Transfer pomysłów – razem zawsze jest lepiej niż na własną rękę.
Panel dyskusyjny z udziałem:

    ̶    prof. Przemysław Kazienko – koordynator projektu ENGINE

    ̶    dr Damian Derlukiewicz – Broker Innowacji, Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn, Politechnika Wrocławska

    ̶    dr Waldemar Grzebyk – p.o. Zastępcy Dyrektora CWINT ds. Transferu Technologii

    ̶    dr Piotr Otręba – p.o. Kierownika Działu Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej CWINT

    ̶    Rafał Gnojnicki – Prezes Zarządu Synaptise S.A.

    ̶    Zbigniew Wantuła – Wiceprezes Zarządu ADUMA S.A.

    ̶    Mateusz Lenar – Wiceprezes Zarządu VBA Sp. z o.o.

Prowadzący prof. Halina Kwaśnicka – Koordynator Naukowy Projektu ENGINE

14:30 – 15:00

poczęstunek, indywidualne rozmowy

15:00 – 17:00

Interaktywne seminarium na temat możliwości zaistnienia i rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku amerykańskimPeter Szymanski Silicon Valley Counsel.