Pakiet Zadań 1

WP1 – Project ManagementWP 1. Zarządzanie projektem

Lider pakietu zadań nr 1: Piotr Bródka piotr.brodka@pwr.wroc.pl

Menedżer projektu (PM) bierze bezpośredni udział w codziennych działaniach związanych z zarządzaniem. PM otrzymuje wsparcie ze strony sekretariatu projektu we wszystkich działaniach administracyjnych związanych z finansami czy raportowaniem. Liderzy pakietów zadań (WP) są odpowiedzialni za ich wyniki i koordynują działania liderów zadań. Koordynator projektu (PC) ponosi umowną odpowiedzialność za projekt. Wszelkie decyzje strategiczne dotyczące projektu są podejmowane przez Komitet Sterujący składający się z liderów WP, PM oraz PC.

Międzynarodowy Zespół Doradczy (IAB) przedstawia swe zalecenia dotyczące strategicznych kierunków badań w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Centrum oraz sugestie dotyczące poprawy wyników projektu.

Dodatkowo zostanie utworzone Biuro ds. Współpracy Nauki i Biznesu (Research and Industrial Cooperation Office – RICO) (WT 6.5), składające się z jednego pracownika zaangażowanego w działania związane z zarządzaniem projektem i dodatkowej, nowo zatrudnionej osoby odpowiedzialnej za współpracę z biznesem i transfer wiedzy (szczegóły w WT 6.5).

Opisy Zadań: