Pakiet Zadań 3

WP 3. Zwiększenie poziomu eksperckiego i wymiany wiedzy poprzez międzynarodowe warsztaty i konferencje.

Główne zadanie WP3 to poprawienie postrzegania projektu ENGINE w światowym środowisku naukowym poprzez organizację międzynarodowych konferencji i warsztatów. Ponadto, celem tego zadania jest umożliwienie wymiany wiedzy poprzez uczestnictwo w najlepszych konferencjach naukowych dotyczących zagadnień naukowych rozważanych w projekcie ENGINE. W ramach tego zadania pracownicy Politechniki Wrocławskiej zorganizują dwie duże konferencje naukowe we Wrocławiu (ASONAM 2015 i CORES 2015) i kilkanaście warsztatów naukowych, a także będą wyjeżdżać na międzynarodowe konferencje naukowe gdzie będą prezentować wyniki swoich badań.

Opisy Zadań: