Pakiet Zadań 6

WP 6. Zbudowanie wizerunku Centrum ENGINE oraz działania nakierowane na współpracę i innowacje

WP 6 nakierowane jest na zbudowanie wizerunku Centrum na poziomie zarówno regionalnym jak i europejskim. ENGINE będzie kontynuował swoje działania w celu zbudowania odpowiedniego wizerunku i znaczenia problematyki Sieci Inteligentnych, koncentrując się głównie na władzach lokalnych i państwowych oraz partnerach biznesowych, włączając to przedstawicieli MŚP. Zostaną wypracowane innowacyjne rozwiązania rozpowszechniania wiedzy z wykorzystanie laboratorium Interakcji-Człowiek Komputer (HCI). Podstawowe  ale zarazem spektakularne eksperymenty zostaną zaprezentowane w laboratoriach Centrum ENGINE, na stronach portalu webowego oraz w mediach społecznościowych. WP 6 będzie prowadziło również prace mające na celu zwiększenie możliwości wspierania innowacyjności poprzez współpracę ze sferą biznesową poprzez organizację prezentacji i warsztatów dotyczących zagadnień własności intelektualnej, prawnych aspektów transferu technologii, polityki innowacyjności w priorytetowych obszarach, możliwości finansowania komercjalizacji wiedzy, spotkań dotyczących transferu wiedzy pomiędzy nauką i biznesem, oraz przygotowaniem katalogu konkretnych ofert współpracy w tym zakresie. W ramach tych działań będziemy chcieli szczególnie dogłębnie zająć się zagadnieniami związanymi z aspektami prawnymi ochrony własności intelektualnej (w tym patentowej) w zakresie algorytmów i oprogramowania. Będziemy chcieli wypracować propozycję systemu, którym będzie chronił zarówno nasze jak i europejskie osiągnięcia w tej dziedzinie.

Opisy Zadań: