Pakiet Zadań 7

WP. 7 Ocena potencjału badawczego ENGINE

Lider pakietu zadań nr 7: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl

Międzynarodowy Komitet Ekspertów złożony z 3 ekspertów wyznaczonych przez Komisję Europejską oceni potencjał badawczy Centrum ENGINE, jego kompetencje naukowe oraz potencjał przyszłego wzrostu. W ramach tego pakietu zadań odbędą się dwa spotkania (2 dni) z członkami zespołu Centrum ENGINE. Pierwsze, zorganizowane na początku tego WP będzie miało na celu prezentację zasobów ludzkich ENGINE, infrastruktury badawczej oraz osiągnięć naukowych. Eksperci będą mieli możliwość sprecyzować rolę Centrum ENGINE podczas procesu oceniania. Jako podsumowanie spotkania sporządzony zostanie wymagany przez ekspertów wykaz informacji na temat Centrum ENGINE. Raport z oceny – zawierający nie tylko najbardziej aktualną ocenę, ale również zestaw zaleceń dotyczących wyboru najważniejszych obszarów badań, listę niezbędnego sprzętu, a także identyfikację potrzeb związanych z zatrudnieniem – zostanie przedstawiony koordynatorowi projektu na koniec 42. miesiąca trwania projektu.

Zadanie 7.1 – Pierwsze spotkanie

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl

Zadanie 7.2 – Drugie spotkanie

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl