Zaproszenie na seminarium X Forum Firm Informatycznych

Zapraszamy na seminarium, organizowane w ramach X Forum Firm Informatycznych (X FFI).
Więcej informacji po naciśnięciu przycisku „czytaj więcej”.

 

 

 Wrocław, 07.02.2013 r.

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam na seminarium, organizowane w ramach X Forum Firm Informatycznych (X FFI), które odbędzie się w Instytucie Informatyki Politechniki Wrocławskiej: w środę 23 października 2013 r. w budynku B4 w sali 4.48 o godzinie 9.30 (do godz. 13.00)
(nowy budynek Wydziału Informatyki i Zarządzania przy ulicy Łukasiewicza 5).

W trakcie X Forum referat wprowadzający pt. „Narzędzia informatyczne do modelowania i ewidencji danych z wykorzystaniem teorii grafów”.
wygłosi Krzysztof Górecki, prezes firmy THB Systemy Informatyczne. Firma THB Systemy Informatyczne zajmuje się głównie tworzeniem informatycznych systemów dla zarządców i administratorów nieruchomości.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w X Forum Firm Informatycznych (pocztą elektroniczną: choros@pwr.wroc.pl) do poniedziałku 21 października 2013 roku do godz. 12.00.

Z poważaniem
dr inż. Kazimierz Choroś
z-ca dyr. ds. rozwoju

FORUM FIRM INFORMATYCZNYCH

Celem Forum jest umożliwienie wrocławskim firmom informatycznym wymianę doświadczeń, zaprezentowanie swojego dorobku, porównanie metod i narzędzi projektowania systemów informatycznych, a także podjęcie w perspektywie wspólnych zadań projektowych. Dla pracowników naukowych i dydaktycznych Instytutu Informatyki uczestnictwo w Forum pozwala na prezentację prowadzonej działalności dydaktycznej i konfrontację programów nauczania z potrzebami firm informatycznych. Ponadto Forum stworzy również firmom informatycznym możliwości kontaktu z najlepszymi studentami i absolwentami naszego Instytutu.

ZAPROSZENIE (pdf)

Prezentacja projektu Engine. Janusz Sobecki, Jerzy Szymański, Wrocław