Napisali o nas: Projekt ENGINE na Politechnice Wrocławskiej

Projekt ENGINE na Politechnice Wrocławskiej

24.10 engine2

Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Wydziału Elektroniki, pod kierunkiem profesora Przemysława Kazienki, rozpoczął realizację międzynarodowego projektu ENGINE – European research centre of Network intelliGence for INnovation.

ENGINE to projekt uzyskany w ramach funduszy 7. Programu Ramowego. Spośród ponad dwudziestu projektów tego typu, które uzyskały polskie zespoły na przestrzeni ostatnich kilku lat, jest to jedyny projekt na Dolnym Śląsku oraz jedyny w dziedzinie IT.
Centrum ENGINE to interdyscyplinarny zespół badawczy Politechniki Wrocławskiej, specjalizujący się w tzw. Inteligencji sieciowej (Network Intelligence). Termin ten obejmuje zaawansowane inteligentne narzędzia do efektywnego przetwarzania danych, innowacyjne wspieranie procesu podejmowania decyzji czy inteligentne interakcje człowiek-komputer. Mają one szerokie zastosowanie w medycynie, naukach przyrodniczych, socjologii i psychologii oraz zarządzaniu i ekonomii, ale także w mobilnej rozrywce, biznesie i rozwiązaniach przemysłowych.
Mimo znacznych środków przyznanych członkom zespołu ENGINE w ostatnich latach, ich poziom naukowy wciąż nie dorównuje wiodącym instytucjom w Europie i na świecie. Dla rozwoju zespołu pożądana jest intensywniejsza współpraca z partnerami naukowymi z uznanych ośrodków. Dlatego też ważnym celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego zespołu poprzez zatrudnianie zewnętrznych badaczy o uznanej renomie, modernizację sprzętu laboratoryjnego oraz wspólne badania z partnerami międzynarodowymi. Projekt ma także dać początek trwałej współpracy z partnerami przemysłowymi i rządowymi, włączając w to także małe i średnie przedsiębiorstwa.
W ramach ENGINE Politechnika Wrocławska zatrudni na okres od roku do dwóch lat co najmniej siedmiu naukowców z zagranicy o uznanym na świecie dorobku naukowym, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Niemiec. Mamy nadzieję, że część z nich zostanie na jeszcze dłużej, a rozwijane w ramach projektu programy badawcze będą kontynuowane i pozyskiwane nowe.
Oficjalne uruchomienie tego międzynarodowego projektu, którego jesteśmy koordynatorem, nastąpiło w czerwcu bieżącego roku. Pierwsze, inicjujące spotkanie partnerów, tzw. KICK-OFF MEETING 30 września , w sali Senatu PWr zaszczycili rektor Politechniki Wrocławskiej profesor Tadeusz Więckowski oraz przedstawiciele obu wydziałów: Elektroniki oraz Informatyki i Zarządzania. W spotkaniu wzięły także udział: Małgorzata Snarska-Świderska, koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie; Ewa Kaucz, wiceprezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Pepa Kresteva, koordynator projektu z ramienia Komisji Europejskiej z Brukseli., a także przedstawiciele lokalnego przemysłu: Wiesław Błysz, dyrektor ds. marketingu z firmy Research & Engineering Center oraz Łukasz Neuman, dyrektor ds. IT firmy KRUK S.A.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele większości naszych partnerów i doradców zagranicznych, reprezentujących uczelnie: Technical University of Ostrava (Czechy), Rensselaer Polytechnic Institute, Troy (USA), Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Uppsala University (Szwecja), The Informatics & Telematics Institute, Thessaloniki (Grecja), University of Bradford, King’s College London (Anglia), University of Salamanca, Universidad Carlos III de Madrid, European Centre for Soft Computing, Mieres (Hiszpania), University of Turin (Włochy) i Tampere University of Technology (Finlandia) oraz Ecole Supérieure d’Ingénieur en Informatique et Génie des Télécommunications, Fontainebleau (Francja). Naukowcy z pozostałych instytucji-partnerów, tj. z Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems (Niemcy), Delft University of Technology, NIVEL (Holandia), Politecnico di Milano (Włochy), Trinity College Dublin (Irlandia), University of Piraeus (Grecja), a także od nowych partnerów przyjadą do nas nieco później.
To dopiero początek realizacji 3-letniego projektu.

Na wstępnym spotkaniu omówiliśmy swoje badania oraz wzajemne oczekiwania partnerów. Ważnym elementem projektu są wzajemne wizyty naukowe. W sumie zaplanowano kilkadziesiąt wizyt naszych partnerów na Politechnice Wrocławskiej: 31 wizyt krótkoterminowych (do 2 tygodni), 15 średnioterminowych (2 tygodni – 2 miesięcy) i 7 długoterminowych (2-6 miesięcy). Wrocławscy realizatorzy projektu będą także pracować u naszych partnerów poprzez 27 krótkoterminowych wizyt, 20 średnioterminowych i 7 długoterminowych. Już gościliśmy naszych partnerów we Wrocławiu, na razie tylko na tydzień. Będziemy czynić starania, aby efektem takich wizyt była intensywna współpraca naukowa, dająca wymierne rezultaty: wspólne publikacje naukowe, wnioski o kolejne projekty badawcze, czy wspólną organizację różnego rodzaju wydarzeń naukowych. Już dziś możemy się pochwalić pierwszymi efektami współpracy: np. złożonym wraz z King’s College London projektem badawczym w ramach największego europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego IMI (Innovative Medicines Initiative), finansowanego przez UE oraz EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).
Ambicją naszego zespołu jest również to, aby efekty projektu wykraczały poza jego ramy i aby np. udało się uruchomić stałe programy podwójnego dyplomowania dla doktoratów. Będziemy też organizować warsztaty i konferencje naukowe, na które będą zapraszani najwyższej klasy uczeni z całego świata. Będą to otwarte spotkania dla wszystkich chętnych, informacje o nich można będzie znaleźć na stronie projektu: engine.pwr.wroc.pl. Większość z nich ma się odbywać we Wrocławiu; planowany jest przyjazd łącznie ponad 800 osób.
W projekcie wyznaczono koordynatora naukowego, który powinien dbać zarówno o jakość wspólnych badań i o zrównoważony rozwój całego obszaru ujętego w projekcie. Jest też osoba odpowiedzialna za współpracę z otoczeniem – przemysłem i instytucjami rządowymi.
Chcemy, aby informacja o naszym projekcie była łatwo dostępna. Aktualne informacje zamieszczane będą na stronie projektu: http://www.engine.pwr.wroc.pl, bieżące informacje będą też dostępne na popularnych portalach społecznościowych.
Prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka, koordynator naukowy projektu ENGINE