Monthly Archives: Luty 2014

Zadanie 2.6 – European Centre for Soft Computing, Mieres, Hiszpania (ECSC)

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl Koordynator ECSC: Raul del Coso, dir.proyectos@softcomputing.es Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Wielomodelowe uczenie maszynowe; ocena metody Zmiana parametrów modelu (concept drift); analiza dużych zbiorów danych Systemy rozmyte, systemy oparte na regułach rozmytych Klasyfikacja i regresja danych sieci Uczenie

Zadanie 4.4 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie analizy sieci złożonych

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Wakat Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie analizy sieci złożonych Okres zatrudnienia: 12M Sylwetka naukowca: Naukowiec powinien być ekspertem w prowadzeniu różnego rodzaju badań związanych z: analizą sieci złożonych i jej zastosowaniem w przemyśle, biologii, chemii, zarządzaniu, marketingu, itp.

Zadanie 6.9 – Organizacja dni otwartych

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl 3 dni otwarte adresowane do różnych grup odbiorców: studentów, społeczeństwa i władz lokalnych/regionalnych/krajowych zostaną zorganizowane w laboratoriach WrUT. Uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką pracy w wybranych laboratoriach, a także z niektórymi badaniami prowadzonymi przez Centrum ENGINE.  

Zadanie 4.8 – wolne stanowisko – Doświadczony Technik Laborant

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego technika: Technik: Wakat Stanowisko: Doświadczony Technik Laborant Czas trwania: 30M Sylwetka technika: Doświadczony technik laborant powinien być ekspertem w serwisowaniu zaawansowanych laboratoriów komputerowych. Głównym celem laboranta jest serwisowanie i rozwijanie laboratoriów ENGINE wymienionych w WT 5.1 i WT 5.2. Technik powinien

Zadanie 2.7 – BTH – Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Szwecja (BTH)

Lider zadania: Krzysztof Juszczyszyn, krzysztof.juszczyszyn@pwr.wroc.pl Koordynator BTH: Henric Johnson, henric.johnson@bth.se Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Współpraca na linii uczelnia-biznes w zakresie inteligencji sieciowej; BTH może poszczycić się długą tradycją i bogatymi doświadczeniami z współpracy z biznesem, w szczególności z firmami telekomunikacyjnymi (np. Ericsson);

Zadanie 4.5 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie uczenia maszynowego na potrzeby struktur złożonych

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Wakat Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie uczenia maszynowego na potrzeby struktur złożonych Okres zatrudnienia: 18-24M Sylwetka naukowca: Naukowiec powinien być ekspertem w prowadzeniu różnego rodzaju badań nad predykcją, klasyfikacją struktur złożonych, w szczególności dla węzłów sieci. Obejmuje to

Zadanie 6.10 – Promocja osiągnięć naukowych ENGINE za pomocą filmu

Lider zadania: Stanisław Saganowski, stanislaw.saganowski@pwr.wroc.pl Produkcja krótkiego, wysokiej jakości, pół-profesjonalnego filmu, promującego osiągnięcia naukowe Centrum ENGINE, który ma być zaprezentowany podczas wybranych konferencji oraz innych wydarzeń, jak również na uniwersytetach. Dodatkowo film promocyjny będzie dostępny dla opinii publicznej na stronie internetowej ENGINE. Film będzie przedstawiać pracę badawczą pracowników ENGINE w

Zadanie 5.5 – Rozbudowa laboratorium do badań interakcji człowiek-komputer

Lider zadania: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl Laboratorium do badań interakcji człowiek-komputer ma na celu rozszerzenie badań nad rozwojem metod badania użyteczności w stosowaniu urządzeń śledzących spojrzenie. W tym laboratorium zamierzamy prowadzić badania nad nowymi formami interakcji, na przykład z dotykowymi telefonami komórkowymi, dużymi powierzchniami interaktywnymi (dotykowymi) i rozpoznawaniem mowy. Sterowany spojrzeniem

Zadanie 2.8 – University of Salamanca, Salamanca, Hiszpania (USAL)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Koordynator USAL: Emilio S.Corchado, escorchado@usal.es Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Metodyka uczenia maszynowego Hybrydowe systemy sztucznej inteligencji, Analiza strumieni danych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki klasyfikacji Detekcja zmiany parametrów modelu; Uczenie maszynowe w systemach rozproszonych i w obliczeniach równoległych;

Zadanie 4.6 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie rozpoznawania wzorców złożonych

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Wakat Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie rozpoznawania złożonych wzorców Okres zatrudnienia: 12M Sylwetka naukowca: Naukowiec powinien być ekspertem w następujących obszarach badań: uczenie maszynowe, zwłaszcza metody dedykowane klasyfikatorom złożonym i klasyfikatorom, które są w stanie pracować z niestacjonarnym

« Older Entries