Monthly Archives: Luty 2014

Zadanie 2.9 – University of Bradford, Bradford, Wielka Brytania (UBRA)

Lider zadania: Urszula Markowska-Kaczmar, urszula.markowska-kaczmar@pwr.wroc.pl Koordynator UBRA: Daniel Neagu, d.neagu@bradford.ac.uk Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Badanie, modelowanie i rozwiązywanie rzeczywistych problemów planowania i optymalizacji we współpracy z partnerami ze świata biznesu, nauki i przedstawicielami rządu; Badanie dostowanych do potrzeb i ogólnych modeli, algorytmów,

Zadanie 4.7 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie interkacji człowiek-komputer

Lider zadania: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Wakat Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie interakcji człowiek-komputer Okres zatrudnienia: 24M Sylwetka naukowca: Naukowiec powinien być ekspertem w prowadzeniu różnego rodzaju testów użyteczności, szczególnie przy użyciu różnego typu sprzętu śledzącego wzrok. Głównym celem kierownika laboratorium jest uzyskanie krajowego

Zadanie 3.2 – IX Międzynarodowa konferencja nt. systemów rozpoznawania komputerowego CORES 2015

Lider zadania: Robert Burduk, robert.burduk@pwr.wroc.pl Czas trwania: 3 dzień Przewidywana liczba uczestników: 80 Celem konferencji CORES jest umożliwienie spotkania naukowców i zapewnienie międzynarodowego forum wymiany, prezentacji i dyskusji na temat wyników oryginalnych badań zarówno w zakresie kwestii metodologicznych, jak i rozmaitych obszarów zastosowania rozpoznawania wzorców. Konferencja CORES będzie zorganizowana już

Zadanie 2.18b – University of Granada, Hiszpania (UG)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.edu.pl Koordynator UG: Francisco Herrera, herrera@decsai.ugr.es Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Rozwój metod wyszukiwania obrazów Analiza semantyczna multimediów Automatyczna annotacja obrazów w oparciu o struktury wiedzy i wnioskowania Pozyskanie wiedzy od doswiadczonego partnera w zakresie wystawiania ofert i procedur

Zadanie 2.10 – Ecole Supérieure d’Ingénieur en Informatique et Génie des Télécommunications, Fontainebleau, Francja (ESIGETEL)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Koordynator ESIGETEL: prof. Katarzyna Wegrzyn-Wolska, katarzyna.wegrzyn@esigetel.fr Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Systemy wspomagania decyzji (DSS) dedykowane medycynie Analiza i eksploracja danych medycznych Fuzja danych Monitorowanie stanu pacjenta na odległość przy wykorzystaniu aplikacji moblinych Wydobywanie informacji Eksploracja tekstów i

Zadanie 5.1 – Utworzenie nowego laboratorium analizy sieci złożonych i danych masowych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.edu.pl To nowe centralne laboratorium zostanie zintegrowane (przez wydajne połączenia sieciowe) z innymi laboratoriami w i poza ENGINE. Głównym celem tego laboratorium jest dostarczenie zaawansowanych i dużej mocy zasobów obliczeniowych (8-12 wydajnych serwerów kasetowych typu blade servers) na potrzeby złożonych analiz, symulacji i modelowania projektów badawczych prowadzonych

Zadanie 3.3 – Europejskie warsztaty dot. inteligencji sieciowej (ENI)

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Czas trwania: 2-3 dni Przewidywana liczba uczestników: 40, 50, 60 Liczba wydarzeń: 3 Będzie to nowy europejski warsztat poświęcony inteligencji sieciowej. Pierwsza edycja odbędzie się we Wrocławiu a weźmie w niej udział ok. 40 uczestników. Kolejna edycja również będzie miała miejsce we Wrocławiu lub w

Zadanie 2.18c – University of Birmingham, UK (UBi)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.edu.pl Koordynator UBi: Xin Yao, x.yao@cs.bham.ac.uk Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Uczenie maszynowe metodą ensemble Algorytmy ewolucyjne Inteligencja obliczeniowa Pozyskanie wiedzy od doswiadczonego partnera w zakresie wystawiania ofert i procedur wdrożeniowych w stronę małych i srednich przedsiębiorstw. Wymiana doswiadczeń

Zadanie 1.1 – Komunikacja w projekcie i podejmowanie decyzji

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Skuteczna komunikacja między naukowcami jest uważana za jeden z głównych czynników, mających wpływ na sukces projektu ENGINE oraz wielu innych projektów. Dlatego na samym początku projektu ENGINE zostanie zbudowana e-mailowa lista dystrybucyjna oraz służąca do wymiany dokumentów platforma elektroniczna. Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania w odniesieniu

Zadanie 2.11 – Uppsala University, Szwecja (UU)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator UU: Matteo Magnani, mat.magnani@gmail.com Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Interdyscyplinarne badania sieci społecznych i sieci złożonych; zastosowania analizy sieci Wstępne przetwarzanie dużych baz danych i odkrywanie ich wzorców Zaawansowane metody klasyfikacji, systemy klasyfikatorów złożonych, zmiana parametrów modelu

« Older Entries