Monthly Archives: Luty 2014

Zadanie 2.8 – University of Salamanca, Salamanca, Hiszpania (USAL)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Koordynator USAL: Emilio S.Corchado, escorchado@usal.es Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Metodyka uczenia maszynowego Hybrydowe systemy sztucznej inteligencji, Analiza strumieni danych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki klasyfikacji Detekcja zmiany parametrów modelu; Uczenie maszynowe w systemach rozproszonych i w obliczeniach równoległych;

Zadanie 4.6 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie rozpoznawania wzorców złożonych

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Wakat Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie rozpoznawania złożonych wzorców Okres zatrudnienia: 12M Sylwetka naukowca: Naukowiec powinien być ekspertem w następujących obszarach badań: uczenie maszynowe, zwłaszcza metody dedykowane klasyfikatorom złożonym i klasyfikatorom, które są w stanie pracować z niestacjonarnym

Zadanie 3.1 – Międzynarodowa Konferencja na temat postępów w analizie i eksploracji sieci społecznych 2014 (ANONAM 2014)

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Czas trwania: 4 dni Przewidywana liczba uczestników: 300 Badania sieci społecznych rozpoczęły się w kręgach społecznościowych i biznesowych. Ostatnimi laty zanotowano znaczący postęp w zakresie badań sieci społecznych. Na rozwój zaawansowanych technik analizy i eksploracji sieci społecznych (SNAM) duży wpływ miały internetowe serwisy społecznościowe, rejestry

Zadanie 2.18a – Technical University of Dortmund, Niemcy (TUD)

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.edu.pl Koordynator TUD: Kristian Kersting, kristian.kersting@cs.tu-dortmund.de Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Statystyczna analiza danych Klasyfikacja struktur, predykcja strukturalna, klasyfikacja sieci Systemy wieloklasyfikatorowe; Analiza danych w środowiskach niepewności Uczenie maszynowe w środowiskach rozproszonych Klasyfikacja w biologii i chemii Przetwarzanie języka

Zadanie 2.9 – University of Bradford, Bradford, Wielka Brytania (UBRA)

Lider zadania: Urszula Markowska-Kaczmar, urszula.markowska-kaczmar@pwr.wroc.pl Koordynator UBRA: Daniel Neagu, d.neagu@bradford.ac.uk Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Badanie, modelowanie i rozwiązywanie rzeczywistych problemów planowania i optymalizacji we współpracy z partnerami ze świata biznesu, nauki i przedstawicielami rządu; Badanie dostowanych do potrzeb i ogólnych modeli, algorytmów,

Zadanie 4.7 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie interkacji człowiek-komputer

Lider zadania: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Wakat Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie interakcji człowiek-komputer Okres zatrudnienia: 24M Sylwetka naukowca: Naukowiec powinien być ekspertem w prowadzeniu różnego rodzaju testów użyteczności, szczególnie przy użyciu różnego typu sprzętu śledzącego wzrok. Głównym celem kierownika laboratorium jest uzyskanie krajowego

Zadanie 3.2 – IX Międzynarodowa konferencja nt. systemów rozpoznawania komputerowego CORES 2015

Lider zadania: Robert Burduk, robert.burduk@pwr.wroc.pl Czas trwania: 3 dzień Przewidywana liczba uczestników: 80 Celem konferencji CORES jest umożliwienie spotkania naukowców i zapewnienie międzynarodowego forum wymiany, prezentacji i dyskusji na temat wyników oryginalnych badań zarówno w zakresie kwestii metodologicznych, jak i rozmaitych obszarów zastosowania rozpoznawania wzorców. Konferencja CORES będzie zorganizowana już

Zadanie 2.18b – University of Granada, Hiszpania (UG)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.edu.pl Koordynator UG: Francisco Herrera, herrera@decsai.ugr.es Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Rozwój metod wyszukiwania obrazów Analiza semantyczna multimediów Automatyczna annotacja obrazów w oparciu o struktury wiedzy i wnioskowania Pozyskanie wiedzy od doswiadczonego partnera w zakresie wystawiania ofert i procedur

Zadanie 2.10 – Ecole Supérieure d’Ingénieur en Informatique et Génie des Télécommunications, Fontainebleau, Francja (ESIGETEL)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Koordynator ESIGETEL: prof. Katarzyna Wegrzyn-Wolska, katarzyna.wegrzyn@esigetel.fr Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Systemy wspomagania decyzji (DSS) dedykowane medycynie Analiza i eksploracja danych medycznych Fuzja danych Monitorowanie stanu pacjenta na odległość przy wykorzystaniu aplikacji moblinych Wydobywanie informacji Eksploracja tekstów i

Zadanie 5.1 – Utworzenie nowego laboratorium analizy sieci złożonych i danych masowych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.edu.pl To nowe centralne laboratorium zostanie zintegrowane (przez wydajne połączenia sieciowe) z innymi laboratoriami w i poza ENGINE. Głównym celem tego laboratorium jest dostarczenie zaawansowanych i dużej mocy zasobów obliczeniowych (8-12 wydajnych serwerów kasetowych typu blade servers) na potrzeby złożonych analiz, symulacji i modelowania projektów badawczych prowadzonych

« Older Entries