Monthly Archives: Luty 2014

Zadanie 1.3 – Monitorowanie etapu projektu

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Komitet Sterujący zbiera się co najmniej cztery razy w roku w celu przeglądu postępów projektu ENGINE. RICO opracowuje protokoły z posiedzeń, które dostarczane są członkom Komitetu Sterującego oraz liderom zadań. W celu ograniczenia kosztów działań logistycznych, posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się w siedzibie Politechniki Wrocławskiej

Zadanie 2.13 – Tampere University of Technology, Department of Signal Processing, Tampere, Finlandia (TUT)

Lider zadania: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl Koordynator TUT: Irek Defee, irek.defee@tut.fi Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Nowe style interakcji człowiek-komputer Aplikacje mobilne Multimedia w sieciach heterogenicznych Modelowanie użytkownika Zasady przetwarzania sygnałów i informacji Badania dla biznesu, szczególnie dla MŚP przy wykorzystaniu dobrze wyposażonych laboratoriów

Zadanie 5.4 – Rozbudowa laboratorium inteligentnej analizy sygnału biomedycznego

Lider zadania: Marek Kurzyński, marek.kurzynski@pwr.wroc.pl Zgodnie z założeniami laboratorium to ma być wykorzystywane do prowadzenia badań na wybranych aplikacjach komputerowych związanych z ICT w dziedzinie medycyny. Pomysł unowocześnienia laboratorium częściowo wywodzi się z zaangażowania zespołu Centrum ENGINE w projekt TRANSFoRm – Zrównoważone Badania Medyczne a Bezpieczeństwo Pacjentów w Europie. To

Zadanie 3.6 – Warsztaty dot. interdyscyplinarnej inteligencji sieciowej w zastosowaniu

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl Czas trwania: 3-5 dni Przewidywana liczba uczestników: 30 Liczba wydarzeń: 1 Celem warsztatów dot. interdyscyplinarnej inteligencji sieciowej w zastosowaniach jest przedstawienie kadrze ENGINE możliwych zastosowań inteligencji sieciowej. Dzięki temu warsztatowi pracownicy ENGINE zdobędą i pogłębią wiedzę na temat sposobów skutecznego zastosowania inteligencji sieciowej do rozwiązywania

Zadanie 1.4 – Koordynacja projektu

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Międzynarodowy Zespół Doradczy to niezależny komitet doradczy. Zespół ten spotyka się trzykrotnie w czasie trwania projektu. Posiedzeniom przewodzi Koordynator Projektu; zapraszenie członków, sporządzanie protokołów i inne zagadnienia logistyczne pozostają w gestii PM wspieranego przez RICO. Zadaniem Międzynarodowego Zespołu Doradczego jest przedstawianie zaleceń dotyczących realizacji projektu.

Zadanie 2.14 – Universidad Carlos, III de Madrid, Computer Science Department, Madryt, Hiszpania (UC3M)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator UC3M: Ricardo Colomo-Palacios, rcolomo@inf.uc3m.es Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Analiza sieci społecznych z zastosowaniem do np. zarządzania zasobami ludzkimi; obejmuje ona również przetwarzanie danych powiązanych; Sieci semantyczne i eksploracja sieci – analiza danych wydobytych z sieci; Przetwarzanie

Zadanie 6.1 – Poprawa wizerunku i rozpoznawalności ENGINE poprzez Web 2.0

Liderzy zadania: Łukasz Augustyniak lukasz.augustyniak@pwr.wroc.pl, Włodzimierz Tuligłowicz wlodzimierz.tuliglowicz@pwr.wroc.pl Uruchomienie strony internetowej Centrum ENGINE i administrowanie nią. Witryna zostanie uruchomiona w 3. miesiącu trwania projektu i będzie stopniowo aktualizowana i rozbudowywana w trakcie realizacji projektu. Ponadto strona internetowa będzie wykorzystywana jako platforma do ogólnych działań promocyjnych. Promowanie działalności i osiągnięć badawczych

Zadanie 3.7 – Warsztaty nt. niestacjonarnych modeli rozpoznawania wzorców i kombinacji klasyfikatorów

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Czas trwania: 1 dzień Przewidywana liczba uczestników: 25 Liczba wydarzeń: 1 Warsztaty te będą zorganizowane wspólnie z Międzynarodową Konferencją nt. hybrydowych systemów sztucznej inteligencji (HAIS). Postęp nauk komputerowych spowodował zgromadzenie przez wiele instytucji ogromnych zbiorów danych, analiza których jest przez człowieka niemożliwa. Obecnie proste metody

Zadanie 1.5 – Komunikacja z KE i sprawozdawczość

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Zadaniem PM jest analiza wyników wszystkich działań projektowych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z postępów w odniesieniu do celów projektu i planowanych działań. Każdy z liderów pakietów zadań, we współpracy z właściwymi liderami zadań, co sześć miesięcy przedstawia swój wkład do sprawozdania. PM kieruje się wytycznymi

Zadanie 2.15 – University of Turin, Turyn, Włochy (UTUR)

Lider zadania: Halina Kwaśnicka, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl Koordynator UTUR: Francesco Bergadano, fpb@di.unito.it Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: System symbolicznego uczenia się pojęć (symbolic concept learning) Problemy reprezentacji wiedzy na potrzeby uczenia maszynowego Algorytmy genetyczne jako wyszukiwarka równoległa Sposoby wykorzystania wiedzy symbolicznej, uzyskanej za pomocą klasycznych

« Older Entries