Konkurs PBS III

Przygotowanie wniosków do konkursu PBS III realizowanego przez Instytut Informatyki, Akademię Sztuk Pięknych i firmę ADUMA zatytułowanego „Optymalizacja projektowania środowisk rozszerzonej rzeczywistości z ukierunkowaniem na doświadczenia użytkownika” oraz realizowanego przez Instytut Informatyki oraz firmę FUNMEDIA zatytułowanego „Model i projekt inteligentnego systemu nauczania wybranych języków obcych z wykorzystaniem metod rekomendacji i integracji wiedzy”.


aduma
akademia-sztuk-pieknych-wroclaw

Optymalizacja projektowania środowisk rozszerzonej rzeczywistości z ukierunkowaniem na doświadczenia użytkownika”. Celem projektu jest określenie szczegółowych metod interakcji użytkowników z systemami prezentacyjnymi wykorzystującymi Rozszerzoną Rzeczywistość (ang. Augmented Reality – AR), pozwalającymi zoptymalizować doświadczenie użytkownika (ang. User Experience – UX). Opracowane zostaną wymagania zarówno zamawiających jak i użytkowników końcowych systemów AR. Wymodelowane będą systemy interakcji użytkowników, uwzględniające prezentacje określonych treści oraz ich adaptacje uwzględniające indywidualne potrzeby odbiorców, a także ich kooperację w ramach grupy współdziałających użytkowników. Zostaną skonfigurowane dwa systemy prezentacyjne AR, np. wystawienniczy i eventowy. Zaprojektowana będzie odpowiednia postać graficzna prezentowanych treści i interfejsu użytkownika. Przeprowadzone zostaną badania doświadczenia użytkownika skonfigurowanych systemów. Badane będą również właściwości estetyczne oraz użytkowe, związane z przekazem informacji w prezentacjach wystawienniczych wykorzystujących AR.


funmedia

Model i projekt inteligentnego systemu nauczania wybranych języków obcych z wykorzystaniem metod rekomendacji i integracji wiedzy”.
Celem projektu jest opracowanie modelu inteligentnego systemu nauczania wybranych języków obcych, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji. W ramach realizowanych zadań dla zwiększenia użyteczności narzędzi e-learningowych oraz efektywności uczenia się wykorzystane zostaną metody rekomendacji i integracji wiedzy. Opracowane modele wiedzy dziedzinowe j oraz metody personalizacji będą umożliwiały dynamiczne dostosowanie scenariuszy lekcji do preferencji, potrzeb, styli uczenia się oraz umiejętności użytkownika. Analizie zostanie poddany również wpływ sieci społecznych na proces uczenia się w oparciu o możliwości serwisu Facebook.
Opracowywane metody testowane będą na istniejącej platformie e-learningowej firmy Funmedia do nauki języków angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego. Poprawność i efektywność metod badana będzie na webowej i mobilnej wersji systemu na testowej grupie użytkowników.