Spotkanie z Value Based Advisors

vbaSpotkanie z Dariuszem Ciborskim Prezesem firmy Value Based Advisors Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (VBA) specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania nakierowanych na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa (Value Based Management). Usługi doradcze oraz rozwiązania informatyczne oferowane przez VBA skoncentrowane są na dostarczaniu wartości dodanej, która docelowo przekłada się na wartość organizacji. Spotkanie dotyczyło możliwych zakresów współpracy pomiędzy Projektem ENGINE a firmą VBA.