Spotkanie z Kamilem Rudnickim Prezesem firmy Time Solutions

timecampSpotkanie z Kamilem Rudnickim Prezesem firmy Time Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu specjalizującej się produkcji i wdrażaniu oprogramowania o nazwie TimeCamp monitorującego czas pracy pracowników w firmie. Spotkanie dotyczyło przedstawienia oferty Projektu ENGINE oraz możliwych źródeł finansowania usług realizowanych przez naukowców skupionych wokół Projektu. W wyniku przeprowadzonych rozmów Time Solutions Sp. z o.o. złożyła zamówienie na wykonanie usługi badań laboratoryjnych usability finansowanych ze środków w ramach Programu Dolnośląski Bon na Innowacje  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.