Udział w konferencji DOTWIT w Krobielowicach pod hasłem „Spotkania Biznesu z Nauką”

dotwitDolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT) to miejsce spotkań i współpracy nauki z biznesem i biznesu z nauką. Ośrodek stanowi punkt pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i technologii pochodzących z uczelni oraz dla naukowców poszukujących kontaktu z biznesem. Umożliwia współpracę pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami z Dolnego Śląska, przyczynia się do rozbudowy dolnośląskiego systemu kooperacji nauka-biznes.

Ośrodek ma na celu dostarczanie odpowiedniej wiedzy oraz tworzenie platformy współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i sektorem przedsiębiorstw w zakresie transferu wiedzy i technologii, co ma przyczyniać się rozwoju innowacyjności i konkurencyjności regionu Dolnego Śląska.

Z oferty DOTWIT bezpłatnie korzystać mogą między innymi jednostki badawcze (instytucje oświatowe, instytucje publiczne wspierające lub prowadzące działalność badawczo -rozwojową lub transfer technologii, działy badawczo – rozwojowe w firmach), jednostki samorządu terytorialnego, parki technologiczne i przemysłowe.