Zadanie 1.1 – Komunikacja w projekcie i podejmowanie decyzji

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl

Skuteczna komunikacja między naukowcami jest uważana za jeden z głównych czynników, mających wpływ na sukces projektu ENGINE oraz wielu innych projektów. Dlatego na samym początku projektu ENGINE zostanie zbudowana e-mailowa lista dystrybucyjna oraz służąca do wymiany dokumentów platforma elektroniczna. Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania w odniesieniu do zarządzania, raportowania i procesów decyzyjnych będą zebrane w jeden dokument. W znaczący sposób ułatwi to realizację projektu i stanie się podstawą dla zarządzania przyszłymi projektami Centrum ENGINE. Zostanie opracowany podręcznik realizacji projektu zawierający m.in. podsumowanie wszystkich zadań, podział budżetu, terminy, procedury dotyczące zarządzania, finansów i kwestii administracyjnych.