Zadanie 1.2 – Zarządzanie aspektem finansowym i administracyjnym

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl

Menedżer Projektu opracowuje 7 półrocznych planów działania, które zostaną wdrożone po akceptacji przez Komitet Sterujący. PM podejmuje – przy pomocy RICO (Biuro ds. Współpracy Nauki i Biznesu) – wszelkie konieczne kroki w zakresie zarządzania administracyjnego i finansowego, aby wypełnić wymogi Komisji dotyczące sprawozdawczości administracyjnej i finansowej.