Zadanie 1.4 – Koordynacja projektu

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl

Międzynarodowy Zespół Doradczy to niezależny komitet doradczy. Zespół ten spotyka się trzykrotnie w czasie trwania projektu. Posiedzeniom przewodzi Koordynator Projektu; zapraszenie członków, sporządzanie protokołów i inne zagadnienia logistyczne pozostają w gestii PM wspieranego przez RICO. Zadaniem Międzynarodowego Zespołu Doradczego jest przedstawianie zaleceń dotyczących realizacji projektu.