Zadanie 2.1 – Kings College London, Department of Informatics, London, UK (KCL)

Lider zadania: Piotr Bródka piotr.brodka@pwr.wroc.pl
Koordynator KCL: Katarzyna Musiał, katarzyna.musial@kcl.ac.uk
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Modelowanie dynamiki sieci społecznych w tym analiza temporalnych sieci społecznych, rozwijanie nowych środków ewolucji sieci
  • Analiza danych sieci medycznych, biologicznych, chemicznych – badania porównawcze
  • Predykcja powiązań (link prediction) w złożonych sieciach społecznych w oparciu o informacje o strukturze, profilu oraz informacje hybrydowe.
  • Analiza danych społecznych wyciągniętych z rozmaitych danych dotyczących aktywności użytkownika
  • Analiza społeczności – odkrywanie grup społecznych, identyfikowanie i przewidywanie ich zmian
  • Eksploracja danych medycznych przechowywanych w elektronicznych bazach danych medycznych
  • Narzędzie wsparcia inteligentnego diagnozowania  dla lekarzy specjalności ogólnych wykorzystujące dane zintegrowane i sieciowe

Wizyty doświadczonych naukowców z KCL
3 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
2 Wizyty o średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyty długoterminowe (od 2 do 6 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do KCL
3 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
2 Wizyty o średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyty długoterminowe (od 2 do 6 miesięcy)
Politechnika Wrocławska i KCL współpracują już w ramach projektu TRASFoRM Integrate (7 PR) w dziedzinie e-zdrowia oraz przy wspólnej organizacji wydarzeń naukowych, takich jak International Workshop on Social Network Analysis in Application w 2011 i 2012 r., oraz wspólnym redagowaniu wydań specjalnych pism międzynarodowych.