Zadanie 2.10 – Ecole Supérieure d’Ingénieur en Informatique et Génie des Télécommunications, Fontainebleau, Francja (ESIGETEL)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl
Koordynator ESIGETEL: prof. Katarzyna Wegrzyn-Wolska, katarzyna.wegrzyn@esigetel.fr
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Systemy wspomagania decyzji (DSS) dedykowane medycynie
  • Analiza i eksploracja danych medycznych
  • Fuzja danych
  • Monitorowanie stanu pacjenta na odległość przy wykorzystaniu aplikacji moblinych
  • Wydobywanie informacji
  • Eksploracja tekstów i opinii, analiza nastrojów (sentiment analysis)
  • Analiza sieci społecznych
  • Współpraca badawcza z MŚP i międzynarodowymi firmami telekomunikacyjnymi
  • Zarządzanie własnością intelektualną (IPR) na szczeblu krajowym i europejskim

Wizyty doświadczonych naukowców z ESIGETEL
6 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do ESIGETEL
3 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Wpółpraca Politechniki Wrocławskiej i ESIGETEL sięga prac przy organizacji konferencji CASoN 2011. Pracownicy obu uczelni aktywnie uczestniczą w pracach redakcji naukowego pisma Social Informatics.