Zadanie 2.11 – Uppsala University, Szwecja (UU)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl
Koordynator UU: Matteo Magnani, mat.magnani@gmail.com
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Interdyscyplinarne badania sieci społecznych i sieci złożonych; zastosowania analizy sieci
  • Wstępne przetwarzanie dużych baz danych i odkrywanie ich wzorców
  • Zaawansowane metody klasyfikacji, systemy klasyfikatorów złożonych, zmiana parametrów modelu
  • Pracownicy UU przekażą również swe doświadczenia ze współpracy z MŚP w zakresie analizy sieci społecznych i zaaansowanych systemów inteligencji

Wizyty doświadczonych naukowców z UU
3 Wizyta krótkooterminowa (do 2 tygodni)
2 Wizyta średnioterminowa (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyta długoterminowa (od 2 do 6 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do UU
3 Wizyta krótkooterminowa (do 2 tygodni)
2 Wizyta średnioterminowa (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyta długoterminowa (od 2 do 6 miesięcy)