Zadanie 2.12 – The Netherlands Institute for Health Services Research, Utrecht, Holandia (NIVEL)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl
Koordynator NIVEL: Robert Verheij, R.Verheij@nivel.nl
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Transfer wiedzy i doświadczeń między NIVEL a Politechniką Wrocławską w zakresie działań, procedur oraz organizacji współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi (NIVEL) a biznesem z uwzględnieniem holenderskich MŚP, np. dostawców usług medycznych;
  • Bezpieczeństwo, IPR, prywatność oraz społeczne aspekty przetwarzania danych medycznych;
  • Wstępne przetwarzanie, unifikacja, anonimizacja i integracja danych w analizie;
  • Eksploracja danych, DSS i ich zastosowanie w dużych zbiorach heterogenicznych baz danych z uwzględnieniem eksploracji procesów;
  • Jakość danych wyszukiwanych w bazach danych;

Wizyty doświadczonych naukowców z NIVEL
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
Wyjazdy personelu ENGINE do NIVEL
1 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Dotychczasowa współpraca naukowa obejmowała zintegrowany projekt TRANSFoRM realizowany w ramach 7 PR.