Zadanie 2.13 – Tampere University of Technology, Department of Signal Processing, Tampere, Finlandia (TUT)

Lider zadania: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl
Koordynator TUT: Irek Defee, irek.defee@tut.fi
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Nowe style interakcji człowiek-komputer
  • Aplikacje mobilne
  • Multimedia w sieciach heterogenicznych
  • Modelowanie użytkownika
  • Zasady przetwarzania sygnałów i informacji
  • Badania dla biznesu, szczególnie dla MŚP przy wykorzystaniu dobrze wyposażonych laboratoriów do badania interakcji człowiek-komputer (HCI); wykorzystanie fińskich doświadczeń
  • Modelowanie struktury miejskiej i badania morfologiczne

Wizyty doświadczonych naukowców z TUT
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do TUT
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)