Zadanie 2.14 – Universidad Carlos, III de Madrid, Computer Science Department, Madryt, Hiszpania (UC3M)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl
Koordynator UC3M: Ricardo Colomo-Palacios, rcolomo@inf.uc3m.es
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Analiza sieci społecznych z zastosowaniem do np. zarządzania zasobami ludzkimi; obejmuje ona również przetwarzanie danych powiązanych;
  • Sieci semantyczne i eksploracja sieci – analiza danych wydobytych z sieci;
  • Przetwarzanie języka naturalnego z zastosowaniem do m.in. sprawozdań tekstowych;
  • Analiza danych biomedycznych
  • Analiza danych sieci w zarządzaniu relacjami z klientami (CRM);
  • Współpraca między uczelnią a biznesem (z uwzględnieniem MŚP) w oparciu o doświadczenia Hiszpanów, w tym współpraca z instytucjami rządowymi;

Wizyty doświadczonych naukowców z UC3M
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty długoterminowe (od 2 do 6 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do UC3M
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
2 Wizyty długoterminowe (od 2 do 6 miesięcy)
Politechnika Wrocławska i UC3M podpisały umowę o wymianie w ramach programu Erasmus. Dotychczasowa współpraca naukowa obejmuje wspólne wydania specjalne pism i książek naukowych.