Zadanie 2.15 – University of Turin, Turyn, Włochy (UTUR)

Lider zadania: Halina Kwaśnicka, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl
Koordynator UTUR: Francesco Bergadano, fpb@di.unito.it
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • System symbolicznego uczenia się pojęć (symbolic concept learning)
  • Problemy reprezentacji wiedzy na potrzeby uczenia maszynowego
  • Algorytmy genetyczne jako wyszukiwarka równoległa
  • Sposoby wykorzystania wiedzy symbolicznej, uzyskanej za pomocą klasycznych metod uczenia maszynowego, do zapoczątkowania sieci
  • Agenty mobilne w automatycznym wydobywaniu informacji
  • Zarządzanie siecią i bezpieczeństwo w systemie rozproszonym
  • Specjalne algorytmy i architektura w przetwarzaniu mowy i obrazów
  • Cenne aspekty tej współpracy to:
  • Pozyskiwanie wiedzy w odniesieniu do badań zorientowanych na biznes
  • Zdobywanie wiadomości o transferach technologii (przedsiębiorstwa typu spin off, patenty) i zastosowania badań

Wizyty doświadczonych naukowców z UTUR
1 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 6 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do UTUR
1 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
2 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 6 miesięcy)