Zadanie 2.16 – Trinity College Dublin, Distributed Systems Group, Dublin, Irlandia (TCD)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl
Koordynator TCD: prof. Siobhán Clarke, Siobhan.Clarke@scss.tcd.ie
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Analiza i modelowanie sieci sensorowych
  • Przetwarzanie mobline
  • Optymalizacja wykorzystania oraz funkcjonowania sieciowych zasobów miejskich w celu poprawy jakości życia i zrównoważenia miast
  • Wydobywanie przydatnych wzorców z danych medycznych
  • Bezpieczństwo w analizie dużych zbiorów danych, bezpieczeństwo transferu i integracji danych
  • Integracja danych ze źródeł homogenicznych; wstępne przetwarzanie danych
  • Przekierowywanie badań nad inteligentnymi i rozproszonymi systemami na badania dające większe szanse na zastosowanie i uwzględniające potrzeby MŚP

Wizyty doświadczonych naukowców z TCD
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do TCD
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Dotychczasowa współpraca naukowa obejmowała zintegrowany projekt TRANSFoRM realizowany w ramach 7 PR.