Zadanie 2.17 – The Informatics & Telematics Institute, Thessaloniki, Grecja (ITI)

Lider zadania Jerzy Sas, jerzy.sas@pwr.wroc.pl
Koordynator ITI Ioannis (Yiannis) Kompatsiaris, ikom@iti.gr
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Rozwój metod wyszukiwania obrazów
  • Semantyczna analiza multimediów
  • Automatyczna anotacja obrazów przy wykorzystaniu struktur wiedzy i wnioskowania
  • Cenne aspekty tej współpracy to:
  • Uzyskanie od doświadczonego partnera wiedzy na temat proponowania MŚP innowacyjnych metod i wdrażania ich
  • Wymiana pomysłów związanych z grackimi procedurami patentowymi i IPR w celu usprawnienia tych procedur w Polsce

Wizyty doświadczonych naukowców z ITI
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 6 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do ITI
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 6 miesięcy)