Zadanie 2.18 – Współpraca z nowymi partnerami

Lider zadania: Urszula Markowska-Kaczmar, urszula.markowska-kaczmar@pwr.wroc.pl
Zadanie to obejmuje wspólne działania z nowymi partnerami projektu ENGINE, z którymi personel ENGINE nawiąże współpracę już po rozpoczęciu projektu. Obejmuje ono:

  • Prowadzenie badań w głównych obszarach projektu ENGINE
  • Sposoby proponowania MŚP innowacyjnych metod i ich wdrażania
  • Pomysły związane z procedurami patentowymi i IPR

Koordynator podejmuje decyzję o nawiązaniu współpracy z nowymi partnerami. W przypadku realizacji tego zadania liczba innych delegacji w pozostałych zadaniach WP2 zostanie zmniejszona, dlatego łączny koszt delegacji pozostanie na tym samym poziomie.