Zadanie 2.18a – Technical University of Dortmund, Niemcy (TUD)

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.edu.pl
Koordynator TUD: Kristian Kersting, kristian.kersting@cs.tu-dortmund.de
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Statystyczna analiza danych
  • Klasyfikacja struktur, predykcja strukturalna, klasyfikacja sieci
  • Systemy wieloklasyfikatorowe; Analiza danych w środowiskach niepewności
  • Uczenie maszynowe w środowiskach rozproszonych
  • Klasyfikacja w biologii i chemii
  • Przetwarzanie języka naturalnego, uczenie maszynowe w analizie danych tekstowych
  • Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych i technik optymalizacyjnych
  • Zastosowanie inteligentnych systemów w przemyśle
  • Inteligentne interfejsy użytkownika i interakcji człowiek-komputer
  • Doświadczenia i procedury współpracy między ośrodkami badawczymi i przemysłem w Niemczech; obejmuje również małe i średnie przedsiębiorstwa

Wizyty doświadczonych naukowców z TUD
1 Wizyta krótkoterminowa (do 2 tygodni)
1 Wizyta średnioterminowa (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyta dlugoterminowa (od 2 tygodni do 6 miesięcy)

Wyjazdy personelu ENGINE do TUD
1 Wizyta krótkoterminowa (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyta dlugoterminowa (od 2 tygodni do 6 miesięcy)