Zadanie 2.18b – University of Granada, Hiszpania (UG)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.edu.pl
Koordynator UG: Francisco Herrera, herrera@decsai.ugr.es
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Rozwój metod wyszukiwania obrazów
  • Analiza semantyczna multimediów
  • Automatyczna annotacja obrazów w oparciu o struktury wiedzy i wnioskowania
  • Pozyskanie wiedzy od doswiadczonego partnera w zakresie wystawiania ofert i procedur wdrożeniowych w stronę małych i srednich przedsiębiorstw.
  • Wymiana doswiadczeń zwiazanych z procedurami patentowymi i ochrony praw autorskich w Hiszpanii w celu ulepszenia tego typu procedur w Polsce.

Wizyty doświadczonych naukowców z UG
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyta dlugoterminowa (od 2 tygodni do 6 miesięcy)

Wyjazdy personelu ENGINE do UG
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyta dlugoterminowa (od 2 tygodni do 6 miesięcy)