Zadanie 2.18c – University of Birmingham, UK (UBi)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.edu.pl
Koordynator UBi: Xin Yao, x.yao@cs.bham.ac.uk
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Uczenie maszynowe metodą ensemble
  • Algorytmy ewolucyjne
  • Inteligencja obliczeniowa
  • Pozyskanie wiedzy od doswiadczonego partnera w zakresie wystawiania ofert i procedur wdrożeniowych w stronę małych i srednich przedsiębiorstw.
  • Wymiana doswiadczeń z (CERCIA http://www.cercia.ac.uk/)
  • Wymiana doswiadczeń zwiazanych z procedurami patentowymi i ochrony praw autorskich w UK w celu ulepszenia tego typu procedur w Polsce.

Wizyty doświadczonych naukowców z UBi
1 Wizyta dlugoterminowa (do 2 tygodni)

Wyjazdy personelu ENGINE do UBi
1 Wizyta krótkoterminowa (do 2 tygodni)
1 Wizyta średnioterminowa (od 2 tygodni do 6 miesięcy)