Zadanie 2.2 – University of Piraeus, The Department of Digital Systems Piraeus, Grecja (UPIR)

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl
Koordynator UPIR: Demetrios G Sampson, sampson@unipi.gr
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Inteligentne systemy w e-learningu
  • Analiza danych dotyczących zachowania studentów
  • Aspekty społeczne inteligencji sieciowej; uczenie się przez całe życie
  • Systemy wspomagające uczenie
  • Transfer doświadczeń ze współpracy między uczelniami a biznesem, w szczególności z MŚP; inteligentne systemy uczące się dla MŚP (wewnętrzne systemy firm).

Wizyty doświadczonych naukowców z UPIR
1 Wizyta krótkoterminowa (do 2 tygodni)
1 Wizyta średnioterminowa (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do UPIR
1 Wizyta krótkoterminowa (do 2 tygodni)
1 Wizyta średnioterminowa (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Naukowcy Politechniki Wrocławskiej i UPIR współpracowali już przy dokonywaniu oceny projektów europejskich.