Zadanie 2.3 – Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems IAIS, Sankt Augustin, Niemcy (FHI)

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl
Koordynator FHI: Kristian Kersting, kristian.kersting@iais.fraunhofer.de
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Eksploracja danych w oparciu o metodę statystyczną
  • Klasyfikacja struktur, predykcja struktur, klasyfikacja na potrzeby sieci
  • System klasyfikatorów złożonych i zmiana parametrów modelu; analiza danych w stanach niepewności
  • Uczenie maszynowe w środowisku rozproszonym
  • Klasyfikacja w biologii i chemii
  • Przetwarzanie języka naturalnego, uczenie maszynowe w odniesieniu do danych tekstowych (textual data)
  • Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych (evolutionary computation) i technik optymalizacji (optimalization techniques)
  • Biznesowe zastosowania systemów inteligentnych
  • Inteligentny interfejs użytkownika a interakcja człowiek-komputer
  • Doświadczenia i procedury wypracowane dzięki współpracy niemieckich ośrodków badawczych z biznesem z uwzględnieniem MŚP

Wizyty doświadczonych naukowców z FHI
1 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyty długoterminowe (od 2 do 6 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do FHI
1 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyty długoterminowe (od 2 do 6 miesięcy)