Zadanie 2.4 – Delft University of Technology, Deft, Holandia (DUT)

Lider zadania: Bartosz Krawczyk, bartosz.krawczyk@pwr.wroc.pl
Koordynator DUT: David Tax, D.M.J.Tax@tudelft.nl
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Metodyka uczenia maszynowego
  • Rozpoznawanie wzorców
  • System wizyjny (machine vision) i diagnostyka obrazowa (biomedical imaging)
  • Klasyfikacja jednoczynnikowa (one-class classification)
  • Łączenie klasyfikatorów
  • Zastosowanie systemów inteligentnych w medycynie i naukach o życiu
  • Współpraca centrum naukowego z biznesem; transfer innowacji w dziedzinie rozwiązań inteligentnych do MŚP
  • Obliczeniowo holistyczne strategie projektowania.

Wizyty doświadczonych naukowców z DUT
1 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyty długoterminowe (od 2 do 6 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do DUT
1 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
2 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)