Zadanie 2.5 – Politecnico di Milano, Department of Electronics and Information, Mediolan, Włochy (PMIL)

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzystof.walkowiak@pwr.wroc.pl
Koordynator PMIL: Massimo Tornatore, tornator@elet.polimi.it
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Modelowanie i optymalizacja sieci optycznych w kontekście sieci zorientowanych na treść (content oriented networks).
  • Zastosowanie technologii optycznych do ograniczania zużycia energii.
  • Rozwój mechanizmów umożliwiających kontynuację pracy (survivability) sieci zorientowanych na treść.
  • Doświadczenia Północnych Włoch w zakresie współpracy z MŚP; projekty realizowane we współpracy z firmami włoskimi

Wizyty doświadczonych naukowców z PMIL
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do PMIL
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)