Zadanie 2.7 – BTH – Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Szwecja (BTH)

Lider zadania: Krzysztof Juszczyszyn, krzysztof.juszczyszyn@pwr.wroc.pl
Koordynator BTH: Henric Johnson, henric.johnson@bth.se
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Współpraca na linii uczelnia-biznes w zakresie inteligencji sieciowej; BTH może poszczycić się długą tradycją i bogatymi doświadczeniami z współpracy z biznesem, w szczególności z firmami telekomunikacyjnymi (np. Ericsson); prawie wszystkie prace doktorskie oraz większość prac magisterskich realizowane są we współpracy z firmami.
  • Zastosowanie metod znanych z analizy sieci społecznych (social network analysis – SNA) w sieciach telekomunikacyjnych
  • Modelowanie sieci telekomunikacyjnych
  • Sieci sensorowe
  • Problemy bezpieczeństwa w przetwarzaniu dużych zbiorów danych oraz wiarygodnej komunikacji (trustworthy communication) w sieciach
  • Przenośne technologie IT opracowane we współpracy z firmą Ericsson
  • Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia
  • Zrównoważony rozwój biznesu i społeczeństwa dzięki wykorzystaniu inteligentnych systemów i usług oraz technologii wieloagentowych
  • Wspomagane komputerowo planowanie, badania transportu, rewitalizacji miast na obszarach przemysłowych i mieszkalnych.

Wizyty doświadczonych naukowców z BTH
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do BTH
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Niedawno rozpoczęta współpraca Politechniki Wrocławskiej i BTH obejmuje zapoczątkowany w 2006 r. program podwójnych dyplomów dla studentów studiów magisterskich, wymianę nauczycieli akademickich i studentów w ramach programu Erasmus, a także organizację wydarzeń naukowych w dziedzinie systemów wieloagentowych oraz usług społecznych.