Zadanie 2.6 – European Centre for Soft Computing, Mieres, Hiszpania (ECSC)

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl
Koordynator ECSC: Raul del Coso, dir.proyectos@softcomputing.es
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

 • Wielomodelowe uczenie maszynowe; ocena metody
 • Zmiana parametrów modelu (concept drift); analiza dużych zbiorów danych
 • Systemy rozmyte, systemy oparte na regułach rozmytych
 • Klasyfikacja i regresja danych sieci
 • Uczenie maszynowe w środowisku rozproszonym
 • Klasyfikacja w biologii, antropologii sądowej i wydobywaniu informacji (information retrieval)
 • Obliczenia ewolucyjne, genetyczne systemy rozmyte, optymalizacja algorytmu mrówkowego
 • Biznesowe zastosowania systemów inteligentnych
 • System wizyjny, przetwarzanie obrazów i ich zastosowanie
 • Współpraca między centrum badawczym i biznesem; transfer innowacji do MŚP
 • Transfer doświadzeń w dziedzinie tworzenia europejskich centrów badawczych i kierowania nimi; realizacja europejskich projektów naukowo-biznesowych

Wizyty doświadczonych naukowców z ECSC
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyty długoterminowe (od 2 do 6 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do ECSC
2 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyty długoterminowe (od 2 do 6 miesięcy)
Profil i historia European Centre for Soft Computing są bardzo zbliżone do historii i profilu Centrum ENGINE. Pracownicy ECSC nie tylko będą brali udział we wspólnych badaniach, ale również podzielą się swą wiedzą i doświadczeniami w zakresie tworzenia nowych centrów badawczych, zdobywania funduszy oraz współpracy z biznesem. Mogą pochwalić się oni bogatym doświadczeniem w transferze wiedzy do jednostek zewnętrznych, w szczególności do firm.