Zadanie 2.8 – University of Salamanca, Salamanca, Hiszpania (USAL)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl
Koordynator USAL: Emilio S.Corchado, escorchado@usal.es
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Metodyka uczenia maszynowego
  • Hybrydowe systemy sztucznej inteligencji,
  • Analiza strumieni danych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki klasyfikacji
  • Detekcja zmiany parametrów modelu;
  • Uczenie maszynowe w systemach rozproszonych i w obliczeniach równoległych;
  • Ochrona prywatności;
  • Biznesowe zastosowania systemów inteligentnych;
  • Odczytywanie (image vision) i rozpoznawanie (image understanding) obrazów;
  • Doświadczenia z budowania dużych międzynarodowych społeczności naukowych zintegrowanych za pomocą wspólnych wydarzeń, stowarzyszeń oraz pism naukowym;
  • Współpraca między centrum badawczym i biznesem; transfer innowacji do MŚP

Wizyty doświadczonych naukowców z USAL
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
1 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyty długoterminowe (od 6 do 2 miesięcy)
Wyjazdy personelu ENGINE do USAL
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
2 Wizyty średnioterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy)
1 Wizyty długoterminowe (od 6 do 2 miesięcy)
Politechnika Wrocławska i USAL wpółpracują przy organizacji wydarzeń naukowych, konferencji HAIS 2011 i 2012, czy wydań specjalnych prestiżowych pism naukowych. Obie uczelnie podpisały również umowę o współpracy w ramach programu Erasmus.