Zadanie 2.9 – University of Bradford, Bradford, Wielka Brytania (UBRA)

Lider zadania: Urszula Markowska-Kaczmar, urszula.markowska-kaczmar@pwr.wroc.pl
Koordynator UBRA: Daniel Neagu, d.neagu@bradford.ac.uk
Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach:

  • Badanie, modelowanie i rozwiązywanie rzeczywistych problemów planowania i optymalizacji we współpracy z partnerami ze świata biznesu, nauki i przedstawicielami rządu;
  • Badanie dostowanych do potrzeb i ogólnych modeli, algorytmów, heurystyk, metaheurystyk, algorytmów ewolucyjnych oraz hiperheurystyk;
  • Rozwój elastycznych i łatwych do wykorzystania technologii wspomagania decyzji
  • Badanie stosunku uczenia maszynowego do inteligentnej kontroli w czasie rzeczywistym;
  • Bioinformatyka i biologia systemów;
  • Eksploracja danych w naukach biomedycznych;
  • Badania w dziedzinie obrazowania 2D i 3D, modelowanie wizualne i symulacja, klasyfikacja i weryfikacja.

Wizyty doświadczonych naukowców z UBRA
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)
Wyjazdy personelu ENGINE do UBRA
2 Wizyty krótkoterminowe (do 2 tygodni)