Zadanie 3.1 – Międzynarodowa Konferencja na temat postępów w analizie i eksploracji sieci społecznych 2014 (ANONAM 2014)

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 4 dni
Przewidywana liczba uczestników: 300

Badania sieci społecznych rozpoczęły się w kręgach społecznościowych i biznesowych. Ostatnimi laty zanotowano znaczący postęp w zakresie badań sieci społecznych. Na rozwój zaawansowanych technik analizy i eksploracji sieci społecznych (SNAM) duży wpływ miały internetowe serwisy społecznościowe, rejestry poczty elektronicznej, telefonów i komunikatorów, które są powszechnie analizowane przy wykorzystaniu teorii grafów oraz technik uczenia maszynowego. Sieć jest coraz częściej postrzegana jako medium społeczne, umożliwiające interakcję międzyludzką, wymianę doświadczeń i wiedzy, działania grupowe, tworzenie i ewolucję grup. Dlatego właśnie znaczenie SNAM w odniesieniu do nauki, polityki, bezpieczeństwa wewnętrznego i biznesu jest coraz większe. Wynika to ze znanego wzorca jednostek społecznych, które ewoluowały w sieci, których zanczenie podmiotów zależy od ich pozycji strukturalnej.

ASONAM jest najlepszą na świecie konferencją poświęconą analizie i eksploracji sieci społecznych. Każdy dzien konferencji rozpoczyna sie od wykładu programowego, dodatkowo, po przerwie obiadowej, będzie miał miejsce wykład gościnny z panelem dyskusyjnym. Na zakończenie pierwszego dnia odbędzie się przyjęcie powitalne połączone z sesją plakatową. Przyjęcie galowe z ceremonią wręczenia nagrody dla najlepszego artykułu zakończy drugi dzień. Pozostały czas wypełnią 3 lub 4 sesje równoległe, podczas których autorzy przyjętych i zrecenzowanych prac przedstawią najnowsze odkrycia w zakresie analizy i eksploracji sieci społecznych. Na początku konferencji odbędzie się prezentacja Centrum ENGINE, Politechniki Wrocławskiej i Wrocławia.

Dla osób, których prace zostaną przyjęte do prezentacji, dla personelu Centrum ENGINE oraz dla zaproszonych wykładowców konferencja jest bezpłatna. Pozostałe osoby ponoszą koszt opłaty rejestracyjnej, która pokrywa wszystkie wydatki (ok. 500 EUR).