Zadanie 3.10 – Warsztaty nt. tworzenia niezawodnych sieci zorientowanych na treść

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzystof.walkowiak@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 1 dzień
Przewidywana liczba uczestników: 15
Liczba wydarzeń: 2

Warsztaty odbędą się podczas konferencji „Międzynarodowe warsztaty nt. projektowania i modelowania niezawodnych sieci (RNDM)”. Jednym z głównych wymogów odnoszących się do współczesnych sieci komputerowych jest ich niezawodność i możliwość zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania. Awarie sieci komunikacyjnych są nieuniknione. Działalność zawodowa i prywatna w coraz większym stopniu jest zależna od takich usług komunikacyjnych, dlatego konsekwencje awarii sieci i przerwania usługi są poważne i mogą przejawiac się w stratach dla gospodarki, konfliktach politycznych, problemach zdrowotnych itp. Większość wcześniejszych badań na temat zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania sieci skupiało się na transmisjach typu unicast, ponieważ współczesna architektura Internetu, technologie i protokoły zostały zaprojektowane pod kątem łączności punkt do punktu (point-to-point), czyli przesyłu typu unicast. Pojawiło się jednak wiele nowych usług i aplikacji rozproszonych zgodnych z pojęciem sieci zorientowanych na treść, które wymagają innego rodzaju łączności (np. typu multicast, anycast, wiele-do-wielu (m:n)). Celem tych warsztatów jest omówienie nowych metod zapewniania ciągłości funkcjonowania sieci zorientowanych na treść.

Warsztaty obejmują 2 sesje (każda licząca 4-5 prezentacji). Na początku każdej sesji będzie miała miejsce którka prezentacja Centrum ENGINE. Autorom 8 najlepszych prac, którzy przestawią je podczas warsztatu i wezmą udział w dyskusji, Centrum ENGINE zwróci konferencyjną opłatę rejestracyjną. Udział w warsztacie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników konferencji i dla kadry Centrum ENGINE.