Zadanie 3.11 – Warsztaty nt. zastosowania metod śledzenia spojrzenia w weryfikacji użyteczności zastosowań mobilnych

Lider zadania: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 1-2 dni
Przewidywana liczba uczestników: 20
Liczba wydarzeń: 2 – 2013,2014

Warsztaty odbędą się podczas Międzynarodowej Konferencji nt. interakcji człowiek-komputer (HCI) z urządzeniami i usługami mobilnymi. Ze względu na dynamiczny wzrost popularności rozwiązań mobilnych zaistniała potrzeba weryfikacji użyteczności nowo wprowadzonych rozwiązań. Jednym z wyzwań związanych z mobilnymi HCI jest podniesienie jakości i skuteczności metod śledzenia spojrzenia w odniesieniu do urządzeń mobilnych. Warsztaty umożliwią przeprowadzenie dyskusji ukierunkowanych na badania w zakresie zastosowania śledzenia spojrzenia w aplikacjach mobilnych i użyteczności interfejsu. Staną się one okazją dla naukowców, praktyków i użytkowników o podobnych zainteresowaniach do wymiany pomysłów, nowych odkryć oraz omawiania przyszłych kierunków.

Warsztaty obejmują 2 sesje (każda licząca 5 prezentacji). Na początku każdej sesji będzie miała miejsce krótka prezentacja Centrum ENGINE. Autorom 10 najlepszych prac, którzy przestawią je podczas warsztatu i wezmą udział w dyskusji, Centrum ENGINE zwróci konferencyjną opłatę rejestracyjną. Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich uczestników konferencji i dla kadry Centrum ENGINE.