Zadanie 3.12 – Warsztaty dotyczące rozpoznawania obrazów i grafik (MaViG)

Lider zadania: Halina Kwaśnicka, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 1-2 dni
Przewidywana liczba uczestników: 20
Liczba wydarzeń: 1

Podstawowym przedmiotem warsztatów jest szkolenie zespołu ENGINE w modelach teoretycznych i obliczeniowych, związanych z rozpoznawaniem obrazów i grafik oraz wspieranie badań nad problemami w ich zastosowaniu w różnych obszarach. Tymi obszarami są: robotyka, przetwarzanie obrazu, analiza i zrozumienie procesu (analysis and process understanding), sztuki cyfrowe (digital arts), wyszukiwanie obrazów w bazach danych (database image retrieval). Celem tych warsztatów jest podniesienie potencjału Centrum ENGINE w dziedzinie rozpoznawania obrazów i grafik. Warsztaty będą koncentrować się na: przetwarzaniu obrazu, analizie obrazu (scene analysis), modelowaniu i zrozumieniu procesu, syntezie obrazu, w tym obrazowaniu trójwymiarowym i modelowaniu bryłowym, modelach graficznych i przekształceniach, wizualizacji i graficznej prezentacji danych, uproszczonej reprezentacji wiedzy i wnioskowaniu (diagrammatic knowledge representation and reasoning), modelowaniu ludzkiej percepcji wzrokowej, analizie obrazu medycznego (diagnostyka obrazowa), trójwymiarowym rozpoznawaniu i przedstawianiu kształtu.

Aby osiągnąć główny cel warsztatów, zostaną na nie zaproszeni cenieni i doświadczeni naukowcy. Zostanie zaangażowanych dwóch ekspertów, z których każdy przeprowadzi 4 godziny prezentacji/pokazów/analiz przypadków zastosowań. Oznacza to, że warsztaty będą się składać z ośmiu godzin wykładów plus catering (przerwa obiadowa).

Zasadniczo warsztaty te organizowane są dla kadry ENGINE, ale będą one otwarte dla ograniczonej liczby uczestników z zewnątrz, zgodnie z ograniczeniami dostępnego budżetu. Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich, jednak liczba uczestników jest ograniczona.