Zadanie 3.13 – Warsztaty nt. metod soft computing i ich zastosowania (SoCMA)

Lider zadania: Urszula Markowska-Kaczmar, urszula.markowska-kaczmar@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 1 dzień
Przewidywana liczba uczestników: 20
Liczba wydarzeń: 1

Głównym celem warsztatów SoCMA jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych członków zespołu ENGINE w obszarze podstawowych i zaawansowanych metod z zakresu soft computing oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach. W tym celu zaproszeni zostaną światowej klasy wykładowcy i prelegenci. Zostanie zaangażowanych dwóch ekspertów, z których każdy przeprowadzi 4 godziny prezentacji/pokazów zgodnie z określonymi potrzebami badawczymi. Oznacza to, że warsztaty będą się składać z ośmiu godzin aktywnej pracy plus catering (przerwa obiadowa).

Zasadniczo warsztaty te organizowane są dla kadry ENGINE, ale będą one otwarte dla ograniczonej liczby uczestników z zewnątrz, zgodnie z ograniczeniami dostępnego budżetu. Zaproszeni zostaną w szczególniści inni badacze z przedsiębiorstw współpracujących, MŚP oraz regionalnych i krajowych jednostek badawczych, aby Centrum ENGINE stało się rozpoznawalnym centrum transferu wiedzy w zakresie uczenia maszynowego, rozpoznawania wzorców i eksploracji danych, jak również ich zastosowania. Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich, jednak liczba uczestników jest ograniczona.