Zadanie 3.14 – Zwiększenie wymiany wiedzy i poziomu eksperckiego zespołu Centrum ENGINE poprzez udział w międzynarodowych warsztatach i konferencjach

Lider zadania: Elżbieta Kukla, elzbieta.kukla@pwr.wroc.pl
Czas trwania: W zależności od wydarzenia od 2 do 5 dni

Zasady przy wyjazdach konferencyjnych finansowanych z projektu ENGINE (docx)

załączniki: wzory dokumentów  (zip)

Zadanie to obejmuje uczestnictwo członków zespołu w międzynarodowych konferencjach naukowych w celu zwiększenia transferu wiedzy, a także rozwinięcia współpracy badawczej skutkującej większą liczba zgłaszanych projektów badawczych.
Naukowcy z zespołu ENGINE będą mieli możliwość uczestniczenia w europejskich przedsięwzięciach, również tych najbardziej prestiżowych, związanych z naukami o inteligencji sieciowej (Network Intelligence). Przedsięwzięcia europejskie nie obejmują całej złożoności tematu i dlatego planowany jest udział naukowców z Centrum ENGINE w konferencjach organizowanych poza Europą.
Każdy z warsztatów i konferencji organizowanych w ramach projektu, będzie dokumentowany i opatrzony raportem zawierającym: agendę, wnioski i listę uczestników. Informacje te będą zawarte w celach D3.1 i D3.2. Ponadto każde uczestnictwo w międzynarodowej konferencji wspieranej przez projekt zostanie udokumentowane i opatrzone raportem zawierającym: agendę konferencji, program konferencji i kopię przedstawionej na niej prezentacji. Te informacje będą zawarte w celach D3.3 i D3.4.

Wybrane (renomowane) konferencje naukowe związane ze strategicznymi obszarami badań prowadzonymi przez Centrum ENGINE:

 • Międzynarodowa konferencja nt. osiągnięć w sieciach społecznych i eksploracji danych (ANONAM)
 • Międzynarodowa konferencja dotycząca informatyki społecznej (social informatics) (SocInfo)
 • Międzynarodowa szkoła i konferencja dotycząca nauki o sieciach złożonych (Network Science) (NetSci)
 • Międzynarodowa konferencja IEEE dotycząca przetwarzania społecznego (social computing) (SocialCom)
 • Konferencja ACM SIGKDD dotycząca odkrywania wiedzy (knowledge discovery) i eksploracji danych (KDD)
 • Międzynarodowe warsztaty dotyczące eksploracji i analizy sieci społecznych (SNAKDD)
 • Europejska konferencja dotycząca uczenia maszynowego oraz zasad i praktyki odkrywania wiedzy w bazach danych (ECML PKDD)
 • Międzynarodowa konferencja nt. uczenia maszynowego (ICML)
 • Międzynarodowa konferencja na temat inteligentnych interfejsów użytkownika (IUI)
 • Konferencja CHI dotycząca czynników ludzkich w systemach obliczeniowych (CHI)
 • Projektowanie systemów interaktywnych (DIS)
 • Sympozjum ACM SIGCHI na temat inżynierii interaktywnych systemów obliczeniowych (EICS)
 • Międzynarodowa konferencja dotycząca interakcji człowiek-komputer z urządzeniami i usługami mobilnymi. (MOBILEHCI)
 • Międzynarodowa konferencja ACM SIGACCESS dotycząca komputerów i dostępności (ASSETS)
 • Międzynarodowa konferencja dotycząca matematyki nieliniowej, niepewność i zastosowania (NLMUA)
 • Światowy kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Systemów Rozmytych (fuzzy system) (IFSA)
 • Międzynarodowa konferencja dotycząca inżynierii danych inteligentnych i zautomatyzowanego nauczania (IDEAL)
 • Międzynarodowa konferencja dotycząca hybrydowych systemów sztucznej inteligencji (HAIS)
 • Światowy kongres IEEE na temat computational intelligence
 • Międzynarodowa konferencja IAPR na temat rozpoznawania wzorców (ICPR)
 • Międzynarodowe warsztaty dotyczące systemów klasyfikatorów złożonych
 • Konferencja IEEE dotycząca ewoluujących i adaptacyjnych systemów inteligentnych
 • Międzynarodowa konferencja dotycząca nauk obliczeniowych i ich zastosowania (ICCSA)
 • Międzynarodowa konferencja dotycząca komunikacji (ICC)
 • Konferencja IEEE na temat komunikacji globalnej (GLOBECOM)
 • Międzynarodowe warsztaty dotyczące projektowania niezawodnych sieci komunikacyjnych (DRCN)
 • Sympozjum IEEE/IFIP na temat operacji sieciowych i zarządzaniu sieciami (NOMS)
 • Międzynarodowa konferencja dotycząca optymalizacji sieci (INOC)
 • Europejska konferencja na temat badań operacyjnych (EURO)
 • Europejska konferencja na temat sztucznej inteligencji (ECAI)
 • Konferencja na temat innowacyjnych aplikacji w obszarze sztucznej inteligencji (IAAI)
 • Europejska konferencja na temat rozpoznawania obrazów (ECCV)
 • Międzynarodowa konferencja IEEE na temat rozpoznawania obrazów (ICCV)
 • Doroczne spotkanie Stowarzyszenia na rzecz lingwistyki komputerowej (Computational Linguistics) (ACL)
 • Konferencja na temat inteligentnego przetwarzania tekstu i lingwistyki komputerowej (CiCLing)
 • Konferencja Global WordNet (GWC)