Zadanie 3.2 – IX Międzynarodowa konferencja nt. systemów rozpoznawania komputerowego CORES 2015

Lider zadania: Robert Burduk, robert.burduk@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 3 dzień
Przewidywana liczba uczestników: 80

Celem konferencji CORES jest umożliwienie spotkania naukowców i zapewnienie międzynarodowego forum wymiany, prezentacji i dyskusji na temat wyników oryginalnych badań zarówno w zakresie kwestii metodologicznych, jak i rozmaitych obszarów zastosowania rozpoznawania wzorców. Konferencja CORES będzie zorganizowana już po raz dziewiąty, co nadaje jej dużą rangę w obszarze uczenia maszynowego. Codziennie wiodący w swej dziedzinie ekspert otworzy panel dłuższym wykładem. Wykłady te będą punktem wyjścia dla ożywionej dyskusji na temat bieżących trendów w obszarze rozpoznawania wzorców. Tradycyjnie już uczestnikom zostaną wręczone nagrody dla najlepszego artykułu – aby podkreślić ich wkład. Konferencja CORES to wydarzenie naukowe i społeczne, podczas którego uczestnicy co wieczór mają szansę na zawarcie nowych znajomości naukowych w trakcie rejsu statkiem lub przyjęcia galowego. Planowanych jest też kilka sesji specjalnych, które pozwolą zebrać najnowsze osiągnięcia z zakresu rozpoznawania wzorców.

Na rozpoczęcie i na zakończenie konferencji odbędzie się prezentacja Centrum ENGINE, Politechniki Wrocławskiej i Wrocławia, w którym będzie miała miejsce konferencja. Pozwoli to na promocję Centrum ENGINE wśród międzynarodowej kadry naukowej.

Dla osób, których prace zostaną przyjęte do prezentacji, dla personelu Centrum ENGINE oraz dla zaproszonych wykładowców konferencja jest bezpłatna. Pozostałe osoby ponoszą koszt opłaty rejestracyjnej, która pokrywa wszystkie wydatki (ok. 500 EUR).