Zadanie 3.3 – Europejskie warsztaty dot. inteligencji sieciowej (ENI)

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 2-3 dni
Przewidywana liczba uczestników: 40, 50, 60
Liczba wydarzeń: 3

Będzie to nowy europejski warsztat poświęcony inteligencji sieciowej. Pierwsza edycja odbędzie się we Wrocławiu a weźmie w niej udział ok. 40 uczestników. Kolejna edycja również będzie miała miejsce we Wrocławiu lub w siedzibie któregoś z partnerów. Ważnym celem tej serii warsztatów jest coroczne zwiększanie liczby uczestników o 10 (lub – o ile to możliwe – o większą liczbę), aby podnieść rozpoznawalność warsztatów i Centrum ENGINE. Liczymy na to, że po zakończeniu projektu ENGINE marka ENI będzie rozpoznawalna i że będziemy w stanie przekształcić warsztat w konferencję.

Każdy dzień ENI rozpoczyna się wykładem programowym. Po przerwie obiadowej odbędzie się dodatkowy wykład gościnny wraz z panelem dyskusyjnym. Na zakończenie pierwszego dnia odbędzie się przyjęcie powitalne połączone z sesją plakatową i uroczystością wręczenia nagrody dla najlepszego artykułu. Pozostały czas wypełnią sesje poświęcone prezentacji i dyskusji na temat najnowszych odkryć oraz wizji przyszłości inteligencji sieciowej. Na początku i na końcu konferencji odbędzie się prezentacja Centrum ENGINE, Politechniki Wrocławskiej i Wrocławia.

Dla osób, których prace zostaną przyjęte do prezentacji, dla personelu Centrum ENGINE oraz dla zaproszonych wykładowców konferencja jest bezpłatna. Pozostali uczestnicy uiszczą opłatę wpisową na pokrycie wszystkich kosztów.