Zadanie 3.4 – Warsztaty dot. eksploracji i analizy sieci złożonych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 3-5 dni
Przewidywana liczba uczestników: 30
Liczba wydarzeń: 1

Głównym celem warsztatów dot. eksploracji i analizy sieci złożonych jest zapoznanie kadry ENGINE z podstawami i najnowszymi osiągnięciami w zakresie analizy sieci złożonych, z uwzględnieniem analizy sieci społęcznych (SNA). W wyniku warsztatów kadra ENGINE zdobędzie i pogłębi wiedzę nt. kluczowych metod i sposobów wykorzystywanych do eksploracji danych powiązanych, w tym pomiarów sieci, modeli i reprezentacji modeli sieci, sieci losowych, modelowania sieci, klasyfikacji kolektywnej, porównywania sieci, przetwarzania dużych sieci, ewolucji sieci, predykcji połączeń, obszarów zastosowania, narzędzi, studium przypadku. Prezentacje, przykłady i otwarte dyskusje będą obejmowały szeroki wachlarz tematów z zakresu analizy sieci złożonych, jak również główne obszary ich zastosowania.

W tym celu zaproszeni zostaną światowej klasy wykładowcy. Zostanie zaangażowanych pięciu ekspertów, z których każdy wygłosi lub przygotuje 6 godzin prezentacji, przykładów lub seminariów. Znaczy to, że każdy z pięciu dni składać sie będzie z sześciu godzin pracy plus posiłek (obiad).

Zasadniczo warsztaty te organizowane są dla kadry ENGINE, ale będą one otwarte dla ograniczonej liczby uczestników z zewnątrz, zgodnie z ograniczeniami dostępnego budżetu. Zaproszeni zostaną w szczególniści inni badacze z przedsiębiorstw współpracujących, MŚP oraz regionalnych i krajowych jednostek badawczych, aby Centrum ENGINE stało się rozpoznawalnym centrum transferu wiedzy w zakresie analizy sieci złożonych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich, jednak liczba uczestników jest ograniczona.

Po zakończeniu projektu ENGINE warsztaty mogą zostać połączone z innymi warsztatami (WT 3.5, WT 3.6) i przekształcone w cykliczną letnią szkołę inteligencji sieciowej.