Zadanie 3.5 – Warsztaty dot. postępów w uczeniu maszynowym

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 3-5 dni
Przewidywana liczba uczestników: 30
Liczba wydarzeń: 1

Głównym celem warsztatów dot. postępów w uczeniu maszynowym jest szkolenie kadry ENGINE w zakresie głównych zaawansowanych metod i technik wykorzystywanych przy uczeniu maszynowym, rozpoznawania wzorców i eksploracji danych, szczególnie w odniesieniu do danych powiązanych. Dzięki tym warsztatom kadra ENGINE zdobędzie i pogłębi wiedzę na temat podstawowych i zaawansowanych metod wykorzystywanych przy uczeniu maszynowym i rozpoznawaniu wzorców, w szczególności: uczenie nadzorowane, klasyfikacja, regresja, uczenie nienadzorowane, uczenie częściowo nadzorowane, uczenie relacyjne, uczenie aktywne, uczenie ze wzmocnieniem, zmiana parametrów modelu, znakowanie ciągu, złożone metody klasyfikacji, wstępne przetwarzanie danych, wybór cech, klasyfikacja kolektywna. Prezentacje, przykłady i otwarte dyskusje będą obejmowały szeroki wachlarz tematów z zakresu uczenia maszynowego i rozpoznawania wzorców, jak również główne obszary ich zastosowania.

W tym celu zaproszeni zostaną światowej klasy wykładowcy. Zostanie zaangażowanych pięciu ekspertów, z których każdy wygłosi lub przygotuje 6 godzin prezentacji lub przykładów. Znaczy to, że każdy z pięciu dni składać sie będzie z sześciu godzin pracy plus posiłek (obiad).

Zasadniczo warsztaty te organizowane są dla kadry ENGINE, ale będą one otwarte dla ograniczonej liczby uczestników z zewnątrz, zgodnie z ograniczeniami dostępnego budżetu. Zaproszeni zostaną w szczególniści inni badacze z przedsiębiorstw współpracujących, MŚP oraz regionalnych i krajowych jednostek badawczych, aby Centrum ENGINE stało się rozpoznawalnym centrum transferu wiedzy w zakresie uczenia maszynowego, rozpoznawania wzorców i eksploracji danych, jak również ich zastosowania.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich, jednak liczba uczestników jest ograniczona.