Zadanie 3.6 – Warsztaty dot. interdyscyplinarnej inteligencji sieciowej w zastosowaniu

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 3-5 dni
Przewidywana liczba uczestników: 30
Liczba wydarzeń: 1

Celem warsztatów dot. interdyscyplinarnej inteligencji sieciowej w zastosowaniach jest przedstawienie kadrze ENGINE możliwych zastosowań inteligencji sieciowej. Dzięki temu warsztatowi pracownicy ENGINE zdobędą i pogłębią wiedzę na temat sposobów skutecznego zastosowania inteligencji sieciowej do rozwiązywania rzeczywistych problemów, w szczególności w biznesie, administracji, zarządzaniu oraz w innych gałęziach nauki, takich jak chemia, biologia, socjologia, medycyna, psychologia, antropologia, geografia, ekologia czy w transporcie.

W tym celu zaproszeni zostaną znani i doświadczeni naukowcy i managerowie. Zostanie zaangażowanych pięciu ekspertów, z których każdy przedstawi 6 godzin prezentacji lub praktycznych przykładów. Znaczy to, że każdy z pięciu dni składać sie będzie z sześciu godzin pracy plus posiłek (obiad).

Zasadniczo warsztaty te organizowane są dla kadry ENGINE, ale będą one otwarte dla ograniczonej liczby uczestników z zewnątrz, zgodnie z ograniczeniami dostępnego budżetu. Zaproszeni zostaną w szczególniści inni badacze z przedsiębiorstw współpracujących, MŚP oraz regionalnych i krajowych jednostek badawczych, aby Centrum ENGINE stało się rozpoznawalnym centrum transferu wiedzy w zakresie zastosowania rozwiązań inteligencji sieciowej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich, jednak liczba uczestników jest ograniczona.

Po zakończeniu projektu ENGINE warsztaty mogą zostać połączone z innymi warsztatami (WT 3.4, WT 3.5) i przekształcone w cykliczną letnią szkołę inteligencji sieciowej.