Zadanie 3.8 – Warsztaty dot. uczenia maszynowego w naukach przyrodniczych

Lider zadania: Bartosz Krawczyk, bartosz.krawczyk@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 1 dzień
Przewidywana liczba uczestników: 20
Liczba wydarzeń: 2 + 2013, 2014
Podczas Międzynarodowej konferencji nt. uczenia maszynowego (International Conference on Machine Learning ICML). W ostatnich latach miał miejsce gwałtowny rozwój nauk przyrodniczych – od biologii przez biochemię do farmakologii. Komputeryzacja tych gałęzi nauki pozwoliła na zgromadzenie i przechowywanie ogromnych zbiorów danych. Analiza tak dużych ilości informacji bez wsparcia jest dla człowieka niemożliwa. Z tego powodu metody uczenia maszynowego i rozpoznawania wzorców stały sie obiektem zainteresowania dla szerokiego grona badaczy z dziedziny nauk przyrodniczych. Celem tych warsztatów jest zwrócenie uwagi na znaczenie interdyscyplinarnej współpracy nauk przyrodniczych i komputerowych oraz umożliwienie międzynarodowego spotkania naukowców z obu dziedzin, poszukujących nowatorskich narzędzi, które pozwolą znaleźć rozwiązanie problemów ich dziedzin, oraz teoretyków, poszukujących interesujących i rzeczywistych zastosowań dla nowo odkrytych algorytmów. Warsztaty będą zorganizowane wspólnie ze znaczącą europejską konferencją dotyczącą sztucznej inteligencji i rozpoznawania wzorców (tj. International Conference on Machine Learning). Umożliwi to trzem pracownikom Centrum ENGINE prezentację Centrum i swych badań, oraz poznawanie i dyskusję na temat nowatorskich technik z zakresu przetwarzania danych medycznych i biologicznych dzięki spotkaniu z innymi ekspertami z tej dziedziny.

Warsztaty obejmują 2 sesje (każda licząca 5 prezentacji). Na początku każdej sesji będzie miała miejsce krótka prezentacja Centrum ENGINE. Autorom 10 najlepszych prac, którzy przestawią je podczas warsztatu i wezmą udział w dyskusji, Centrum ENGINE zwróci konferencyjną opłatę rejestracyjną. Udział w warsztacie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników konferencji i dla kadry Centrum ENGINE.