Zadanie 3.9 – Warsztaty nt. rozwiązywania problemów związanych z klasyfikacją wynikających z charakteru danych

Lider zadania: Bartosz Krawczyk, bartosz.krawczyk@pwr.wroc.pl
Czas trwania: 1 dzień
Przewidywana liczba uczestników: 20
Liczba wydarzeń: 1

Warsztaty odbędą się podczas konferencji World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing (NABIC). Jednym z głównych wyzwań stojących przed algorytmami uczenia maszynowego są problemy wynikające z charakteru danych. Problemy takie, jak wielowymiarowość przestrzeni cech, mała dostępność wzorców szkoleniowych, szum klas i cech, niezrównoważone rozkłady klas itp., mają negatywny wpływ na ogólną precyzję predykcji systemów rozpoznawania wzorców. Dlatego głównym celem w tym obszarze jest wprowadzanie nowych metodologii, obejmujących od pojedynczych metod wstępnego przetwarzania, do podejścia opartego na klasyfikatorach. Celem warsztatów jest umożliwienie wymiany nowych pomysłów teoretycznych oraz praktycznych zastosowań w tej dziedzinie. Warsztaty będą zorganizowane wspólnie ze znaczącą europejską konferencją dotyczącą sztucznej inteligencji i rozpoznawania wzorców (tj. World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing). Umożliwi to trzem pracownikom Centrum ENGINE prezentację Centrum i swych badań, oraz poznawanie i dyskusję na temat nowatorskich technik z zakresu przetwarzania trudnych danych dzięki spotkaniu z innymi ekspertami z tej dziedziny.

Warsztaty obejmują 2 sesje (każda licząca 5 prezentacji). Na początku każdej sesji będzie miała miejsce krótka prezentacja Centrum ENGINE. Autorom 10 najlepszych prac, którzy przestawią je podczas warsztatów i wezmą udział w dyskusji, Centrum ENGINE zwróci konferencyjną opłatę rejestracyjną. Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich uczestników konferencji i dla kadry Centrum ENGINE.