Zadanie 4.2 – Prof. Bolesław Szymański – Naukowiec w dziedzinie sieci społecznych i kognitywnych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl

Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca:

Naukowiec: Prof. Bolesław Szymański, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY
Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie analizy sieci społecznych i semantycznych
Okres zatrudnienia: 6-12M
Link do artykułu: http://engine.pwr.edu.pl/en/news/146-new-staff-member-prof-boleslaw-k-szymanski

Sylwetka naukowca:

Profesor Szymański uzyskał tytuł magistra nauk technicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 1973 roku a tytuł doktora w Instytucie Informatyki Polskiej Akademii Nauk w 1976 roku. W latach 1979-1982 był kierownikiem Zakładu Systemów Informacyjnych w Instytucie Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie. Następnie został adiunktem wizytującym na Uniwersytecie w Pensylwanii (1982-1985), a od 1985 r. prof. Szymański jest związany z Rensselaer Polytechnic Institute w Troy, w stanie Nowy Jork. Piastuje stanowiska: Claire i Roland Schmitt Distinguished Professor (od 2007), dyrektora ARL NS CTA Akademickiego Centrum Badań Sieci Społecznych i Kognitywnych (od 2009) oraz założyciela i dyrektora  Centrum Technologii i Nauki o Sieciach Złożonych (NeST, od 2010 roku). Lista jego nagród, wyróżnień, aktywności obejmuje: wybór na członka zagranicznego Polskiej Akademii Nauk (od 2009), otrzymanie Wilkes Medal – Brytyjskiego Towarzystwa Komputerowego (w 2009) i nagrodę William H. Wiley 1866 Distinguished Faculty (2003). Od 1999 r. jest członkiem IEEE, członkiem Towarzystwa Komputerowego IEEE od 1982 r., ACM National Lecturer (1988/89) i członkiem Stowarzyszenia na rzecz Maszyn Obliczeniowych od 1982 r. Prof. Szymański jest członkiem rady naczelnej (Board of Governors) Międzynarodowego Towarzystwa Nauki o Sieciach Złożonych (International Network Science Society) (które przyznaje nagrodę Erdős Prize i organizuje niezwykłe NetSci events) i wydziałowym konsultantem Światowego Forum Ekonomicznego. Prof. Szymański jest (lub był): redaktorem naczelnym Scientific Programming (od 2000 r.), redaktorem regionalnym SIMULATION: Transactions of The Society for Modeling & Simulation International (2003–2007) i członkiem redakcji: Computing & Informatics (od 2009 r.), Scalable Computing: Practices & Experience (od 2005 r.), Computer Science Journal, Kraków, Polska (od 2010 r.), Parallel and Distributed Computing Practices (1999-2004). Był gościnnie redaktorem różnych periodyków: ACM SIGAPP Applied Computing Review (1996 r.), Journal of Parallel Algorithms and Applications (1996 r.) i Scientific Programming (1996 r., 1998 r.). Prof. Szymański jest także założycielem i redaktorem IEEE Transactions on Network Science and Engineering (począwszy od 2014 r.).
Prof. Szymański jest założycielem i dyrektorem Centrum Technologii i Nauki o Sieciach Złożonych (NeST), które rozpoczęło działalność w 2010 roku. Centrum łączy badania prowadzone przez ARL Akademickie Centrum Badań Sieci Społecznych i Kognitywnych oraz Centrum Sieci i Przetwarzania Bez Granic na RPI (RPI Pervasive Computing and Networking Center). Połączony program badań koncentruje się na badaniach fundamentalnych i inżynierii sieci naturalnych oraz technologicznych, zaczynając od sieci społecznych i kognitywnych a kończąc na sieciach komputerowych. Był dyrektorem ARL NS CTA Akademickiego Centrum Badań Sieci Społecznych i Kognitywnych (od 2009 r.), które stało się częścią NeST (w 2010 r.). Centrum zostało nagrodzone w 2009 r. w krajowym konkursie, zorganizowanym między zespołami złożonymi z naukowców z różnych kampusów, jako część ARL Network Science Collaborative Technology Alliance. Kierowany przez niego zespół naukowców składał się z dziesięciu wydziałów na RPI i 19 profesorów oraz naukowców z Harvardu, MIT, NYU, Indiana, Northeastern, Northwestern, CUNY i IBM.
Zgodnie z Web of Science, prof. Szymański był cytowany ponad 590 razy, a jego indeks h jest równy 13. Prof. Szymański zredagował 5 książek, jest autorem lub współautorem ponad stu artykułów w czasopismach naukowych, ponad 20 rozdziałów książek i ponad 200 artykułów konferencyjnych.
Aktualna działalność naukowa prof. Szymańskiego jest poświęcona zagadnieniom sieci społecznych i kognitywnych, a jego praca jest głównie ukierunkowana na zastosowanie opracowanych pomysłów w tych dziedzinach.

Wkład do potencjału badawczego ENGINE:

Ze względu na znaczące i cenione w świecie doświadczenie prof. Szymańskiego projekt ENGINE skorzysta w dziedzinie sieci społecznych i kognitywnych, a on sam umożliwi rozszerzenie badań w ramach ENGINE o nowe perspektywy w tej dziedzinie. Wykorzystując swoje zapewne bogate doświadczenie we współpracy z biznesem, otworzy przed ENGINE niepowtarzalną szansę na zorientowanie badań w kierunku przemysłu zaawansowanych technologii (high-tech).
Rola naukowca w ramach ENGINE będzie koncentrować się na następujących obszarach:

 • Analiza sieci społecznych
 • Sieci kognitywne
 • Wyszukiwanie i analiza grup społecznych (social communities)
 • Dynamika sieci i wspólne zachowania użytkowników (collaborative user behaviours)
 • Analiza strukturalna sieci
 • Analiza sieci dużej skali i modele symulacji
 • Zastosowania przemysłowe analiz sieciowych

W szczególności będzie zobowiązany do:

 • Bycia współautorem przynajmniej 3 prac w czasopismach z listy JCR, razem z innymi członkami zespołu ENGINE ( suma wskaźników IF tych czasopism ma być większa niż 3)
 • Współpracy z członkami ENGINE przy warsztatach objętych WP 3
 • Bycia współopiekunem doktorantów WrUT (ENGINE)
 • Zredagowania wydań specjalnych dla czasopism będących sklasyfikowanych najwyżej na liście JCR, wspólnie z innymi członkami zespołu ENGINE
 • Przygotowania i przeprowadzenia szeregu działań tworzących potencjał zespołu ENGINE w temacie dynamiki sieci i inteligencji kolektywnej (collective intelligence).